Vagterne skal fordeles, skemaet skal lægges

Jordemoderforeningen sendte i august 2012
spørgeskema til tillidsrepræsentanter på landets 24 fødesteder. Tillidsrepræsentanter på 16 fødesteder besvarede skemaet.

Spørgeskemaet handler om, hvordan det enkelte arbejdssted tilrettelægger vagterne, om medarbejdernes indflydelse på planlægningen og hvor tilfredse de er med de skemaer, der er resultatet af lederes, vagtplanlæggeres og tillidsrepræsentanters stræben for at få hensyn til arbejdspladsen til at gå op i højere enhed med hensynet til den enkelte jordemoder og hendes sundhed.

Tillidsrepræsentanterne blev også spurgt om, hvad man på arbejdsstedet gør for at mindske de gener, som natarbejde giver og om brugen af helbredskontrol, som overenskomsten giver adgang til.

I dette nummer af tidsskriftet sætter vi luppen på, hvordan jordemødres vagtskemaer bliver til. Det gør vi gennem eksempler på arbejdssteder, der har grebet opgaven lidt anderledes an.

I det kommende nummer af tidsskriftet retter vi fokus mod de arbejdsmiljømæssige aspekter ved natarbejde, der er et grundvilkår i langt de fleste jordemødres arbejdsliv og som vi ved, forrykker døgnrytmen.