Udvidet demokratisk struktur

I november 2016 vedtog de delegerede på Jordemoderforeningens kongres at udvide kredsbestyrelserne og hovedbestyrelsen med hver to medlemmer. Det sker efter, at et udvalg* har arbejdet med forskellige modeller og forslag til en fremtidig demokratisk struktur for foreningen. Udvalgets arbejde har været inspireret af jordemødre, som arbejder i det brede kompetencefelt uden tillidsrepræsentant. Disse jordemødre er blevet inviteret til at komme med ideer til en fremtidig struktur. Ligeledes skulle udvalget forholde sig til, om der er drøftelser, som vi mangler i de nuværende kredsbestyrelser eller i hovedbestyrelsen, og hvordan inddragelse af andre medlemmer kan afhjælpe disse mangler.

På de følgende sider kan du læse om de nye poster i både kredsbestyrelserne og i hovedbestyrelsen, som alle med et aktivt medlemskab af Jordemoderforeningen kan stille op til. Dog kan studerende ikke kandidere til posterne.

*Strukturudvalget
Kit Dynnes Hansen (formand for udvalget / tidligere hovedbestyrelsesmedlem og næstformand)
Tanja Lyth (nuværende hovedbestyrelsesmedlem)
Bettina Koch (hovedbestyrelsesmedlem under udvalgsarbejdet)
Eva Skovrind (tidligere hovedbestyrelsesmedlem)
Annika Frøkjær Kanstrup (privatpraktiserende jordemoder) 

Vil du være med i kredsbestyrelsen
Jordemoderforeningen er delt op i fem geografiske kredse – kredsforeninger – der følger regionsinddelingen i Danmark. Derudover findes Lederkredsen, der består af alle jordemødre på lederoverenskomst.

Ledelserne af kredsforeningerne, kredsbestyrelserne, afspejler i høj grad de store regionale arbejdspladser – de offentlige sygehuse – hvor en stor del af Jordemoderforeningens medlemmer er ansat. Kredsbestyrelserne er sammensat af tillidsrepræsentanterne fra arbejdspladser, en studenterrepræsentation og har en formand, der er valgt ved urafstemning blandt kredsens medlemmer.

Denne enstrengede struktur skal en ny organisationsform forsøge at bløde op på. Baggrunden er, at et stigende antal jordemødre ikke længere er ansat i regionerne og at interessen for at lave et stykke politisk arbejde for at forbedre forholdene for jordemødre og for professionen generelt er til stede.

Derfor udvides kredsbestyrelserne med hver to medlemmer. Disse vælges på kredsens generalforsamling på lige år og for to år. Dog vil det første valg finde sted allerede på kredsenes generalforsamlinger, der finder sted i april og maj (hold øje med opslag om tid og sted i dette og i det kommende nummer af Tidsskrift for Jordemødre).

Så har du en særlig interesse, som du mener kan varetages gennem en kredsbestyrelse, eller vil du bare gerne være med til at lave et stykke politisk arbejde for at forbedre og udvikle forholdene på de danske fødesteder og blandt gravide, fødende og barslende generelt, så er det måske dig, der skal melde dig som kandidat til en af posterne. Måske tænker du videre og længere og vil arbejde for at jordemødre bliver det oplagte valg, når unge søger rådgivning om prævention, eller når kvinden i 50’erne har brug for samtale og rådgivning ved overgangsalderen.

Mulighederne er mange, ideerne er dine. Brug kredsbestyrelsen som en platform for udbredelse af dem.

Vil du vide mere om posterne i kredsbestyrelsen kan du kontakte din lokale kredsformand.

Kontaktoplysninger på kredsformændene:
Pernille Johansen, Region Nordjylland, telefon 25 54 50 99, mail p.johansen@rn.dk
Tanja Lyth, Region Midtjylland, telefon 21 64 34 51, mail tanjlyth@rm.dk
Gitte Valeur, Region Syddanmark, telefon 40 47 03 60, mail gittevaleur@yahoo.dk
Bodil Bjørg Korsgaard, telefon 27 20 09 52, mail bbko@regionsjaelland.dk
Birgit Plough, Region Hovedstaden, telefon 29 11 09 56, mail bipl@youmail.dk
Anette Frederiksen, Lederkredsen, telefon 20 55 40 08, mail anette.frederiksen@rsyd.dk