Uddannelse i ultralydsscanning

Modvilje blandt jordemødre over for rutinemæssig ultralydsscanning af gravide er afløst af en mere pragmatisk og begejstret tilgang til den populære teknik. Der er således stor interesse for både at uddanne sig og arbejde inden for obstetrisk ultralyd.

Inden længe har i alt 22 jordemødre gennemgået diplomuddannelsen i obstetrisk ultralyd, som CVU Øresund og CVU Nordjylland i samarbejde udbyder som led i den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Jordemoder Lone Teisner Nielsen var med til at formulere studieordning og undervisningsplan, da Undervisningsministeren ønskede en uddannelse målrettet de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Uddannelsen kom til at høre hjemme i CVU-regi.

Lone Teisner Nielsen fik dermed anledning til at bruge sin 16 år lange erfaring som obstetrisk ultralydsscanner.

Karrieren som scanner startede ved Ringkjøbing Sygehus, der var det første sted i Danmark, der ansatte en jordemoder til at scanne. Lone Teisner Nielsen startede helt uden erfaring med scanning i sit første job.

– Jeg lærte det baglæns på den måde, at jeg prøvede mig frem og undervejs tog de kurser, jeg kunne komme til, fortæller Lone Teisner Nielsen. Hun har siden uafbrudt været ansat på flere specialafdelingers ultralydsafdelinger og er nu ansat på regionssygehuset i Roskilde på fuld tid.

Indlysende behov for uddannelse
Den direkte anledning til oprettelsen af en uddannelse i obstetrisk ultralydsscanning var de ændrede retningslinjer på det prænatale område, hvor efter alle gravide får tilbud om tidlig nakkefoldscanning og misdannelsesscanning i 18.-20. graviditetsuge. Det nye tilbud satte efterspørgslen efter kvalificeret scanningspersonale i vejret, og aktualiserede det indlysende behov for en uddannelse målrettet de mellemlange sundhedsuddannede.

Siden har 22 jordemødre og et antal sygeplejersker mv. været på skolebænken — heraf et hold, der i skrivende stund er ved at afslutte det seks uger lange kursus (se sideartikel). Lone Teisner Nielsen skønner, at to ud af tre af de jordemødre, der har gennemført uddannelsen, i dag arbejder med obstetrisk ultralydsscanning. Men det er langt fra nok til at dække behovet for uddannede scannere.

– Der er stadig stor mangel på scannere, og det skyldes blandt andet, at det tager ca. to år at få den nødvendige træning, siger Lone Teisner Nielsen, der i dag arbejder sammen med fire jordemødre på ultralydsafdelingen på Sygehus Øst i Roskilde. Selv har hun aldrig været med til at ansætte en erfaren ultralydsscanner på de afdelinger, hvor hun har været ansat. Flertallet får ansættelse uden at have praktisk erfaring med ultralyd.

– Der er stor mangel på erfarne og uddannede scannere, siger Lone Teisner Nielsen med en slet skjult opfordring til jordemødre om at tilmelde sig scanningskurset.
Skønsmæssigt arbejder mellem 30 og 35 jordemødre som ultralydsscannere i det offentlige sundhedsvæsen. En del har lært at scanne i klinikken, og nogle har suppleret med kurser, som blandt andre nationale og internationale ultralydsselskaber udbyder. —

Sideartikel:
Det tredje kursus i obstetrisk ultralydsscanning ved CVU er netop færdigt. Otte jordemødre deltog — de tre fortæller her om deres planer med den ny viden.

Vil flytte efter jobbet
Dorthe Østergaard har sagt sin stilling som jordemoder op for at deltage i uddannelsen i obstetrisk ultralydsscanning. Så allerede nu søger hun med lys og lygte efter en stilling på en scanningsklinik, hvor hun kan lære det praktiske håndværk. Dorthe er undervejs i kurset blevet så tændt af at scanne, at hun er villig til at flytte efter et job. Hun vil helst arbejde 28-30 timer om ugen, så der også er plads til at have fødsler ved siden af. Dorthe har ikke erfaring med scanning fra tidligere andet end fra enkelte tilfælde på fødegangen. – Jeg mener, at scanning er en del af den jordemoderfaglige omsorg for kvinden, og at vi som jordemødre kan yde den prænatale diagnostik ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi kan informere, scanne, vejlede og støtte kvinden i det valg, hun træffer. Jordemoderen skal ikke kun være på fødegangen men også deltage i kvindens graviditet, fødsel og barsel.

Scanner i fritiden
Sigrid Christensen har det sidste halve år brugt en del af sin fritid på at lære at scanne. Læremesteren er den obstetriske overlæge på sygehuset i Thorshavn.

– Der er jo ikke så mange gravide på Færøerne, og vi har kun tilbud om misdannelsesscanning i 18. uge med terminsbestemmelse, da retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen 2004 endnu ikke er trådt i kraft på Færøerne.

Sigrids erfaring med at scanne er begrænset, men ikke desto mindre er hun blevet så bidt af det, at hun har valgt selv at bekoste uddannelsen i Danmark for at få noget mere teoretisk viden på området.

– Scanningsuddannelsen lever i højeste grad op til mine forventninger, og jeg er kun blevet mere bekræftet i, at udførelsen af ultralydsundersøgelser udgør en meget stor del af svangreprofylaksen. Jeg tror, vi i fremtiden kommer til at gøre endnu mere brug af obstetrisk ultralyd, end vi gør i dag på Færøerne.

Sigrid håber, at der med tiden bliver mulighed for at arbejde med sin nyopnåede kompetence hjemme på Færøerne.

Praktik efterlyses
Sally Green er med på kurset støttet af sin arbejdsplads på Svendborg Sygehus, der gerne vil give jordemødre mulighed for at følge med i udviklingen og teknologien inden for svangreområdet.

– Desværre har jeg ingen erfaring, men har ofte været frustreret over ikke at kunne det, da jeg arbejdede på en svangreklinik. Sally Green er ikke for nuværende ansat i en stilling som ultralydsscanner, men bliver en del af ’jordemoderteamet’, som informerer de gravide, inden de besluttet sig at få fortaget risikovurdering og fosterdiagnostik.
Sally Green havde gerne set, at uddannelsen bestod af en blanding af teori og praktik

Fakta

Obstetrisk ultralydsscanning:

  •  Modulet udbydes af CVU Øresund og CVU Nord.
  • Modulet er tværfagligt og giver teoretisk indsigt i obstetrisk scanning. Der er ikke praktik i modulet.
  • Emner som kommunikation, skriftlig/ mundtlig formidling og etik inddrages.
  • Modulet i obstetrisk ultralyd indgår som et valgfrit modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse.
  • Modulet varer seks uger og koster 11.000 kr. ex materialer.
  • Modulet afsluttes med eksamen.