Tvang løser ingen problemer

At give et foster juridiske rettigheder, som står over den gravide kvindes frie vilje er begyndelsen på en farlig glidebane, vurderer en række sundhedseksperter. Derfor er der udbredt modstand mod tvangsbehandling af gravide misbrugere i Danmark.

Tvangsbehandling af gravide misbrugere vil skabe flere problemer end det løser. Modstanderne af tvangsbehandling er naturligvis ikke imod at hjælpe de små børn. De har blot svært ved at se, hvordan man realistisk kan gennemføre tvangen.

– Det vil være svært at sætte skellet mellem en rigtig og forkert graviditet, siger overlæge og chef for Københavns Amts misbrugscenter, Thomas Fuglsang.

– Tvang skaber modstand og ødelægger det tillidsforhold, som er nødvendigt, hvis behandlingen skal give resultater, siger Thomas Fuglsang. Han fortsætter:

– Hvem skal afgøre, hvornår et misbrug er alvorligt nok til at udløse en tvangsbehandling? Hvad med dem, der ryger umådeholdent? spørger han.

Thomas Fuglsang vil ikke være med til at frarøve den enkelte kvinde retten til at bestemme over sin krop – hvad der sker, hvis fostret får en retsbeskyttelse. Han frygter, at tillidsforholdet mellem læge og patient lider ubodelig skade, hvis læger får ret til at tvangsbehandle en gravid.

– De hårdest ramte gravide misbrugere vil måske gå under jorden, og så risikerer man, at kvinderne skader deres fostre endnu mere, frygter Thomas Fuglsang. Han fremhæver, at det i langt de fleste tilfælde lykkes for læger og behandlere at forhandle sig frem til en acceptabel løsning sammen med den gravide misbruger.

Social kontrol griber om sig

Debatten om tvangsbehandling af gravide misbrugere er udtryk for et uløseligt dilemma, hvor to modsatrettede hensyn tilsyneladende er umulige at forene – på den ene side hensynet til den gravide kvinde og på den anden side hensynet til det ufødte barn. Det vurderer professor i folkesundhed og medlem af Patientklagenævnet, Lone Scocozza.

– Jeg er selv meget i tvivl, da jeg nødigt ser kvindens ret til at bestemme over sin egen krop krænket, men på den anden side heller ikke kan bære tanken om nyfødte med abstinenser, der måske får varige men af moderens misbrug, siger Lone Scocozza.

Hun advarer dog mod det, hun betragter som en stigende tendens til at professionelle får mulighed for at øge den sociale kontrol over borgerne.

– Hver gang vi indfører nye former for kontrol, bliver det sværere og sværere at sætte grænsen. Jeg kunne frygte, at tvangsbehandling af gravide misbrugere vil kunne bruges som argument for andre typer kontrol. Allerhelst så jeg, at problemet blev løst ved, at rådgivningen om abort og prævention blev forbedret for de gravide misbrugere, siger Lone Scocozza.

Hård modstand
Flere sundhedseksperter vurderer, at der er én vigtig grund til, at der er massiv modstand mod tvangsbehandling af gravide misbrugere: Tvangsbehandlingen vil betyde, at gravide kvinder som den eneste gruppe i samfundet vil blive frataget retten til at bestemme over deres egen krop – det ville nemlig være konsekvensen, hvis fosteret får tildelt juridiske rettigheder, som kan overtrumfe den gravide kvindes udtrykkelige vilje. Derfor er både Jordemoderforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Den Almindelige Danske Lægeforening samt en række sundhedspolitikere skarpe modstandere af tvangsbehandling.- Det er da rigtigt, at myndighederne allerede i dag bruger tvang, eksempelvis til at fjerne et barn fra sine forældre, hvis barnet er i fare for at lide overlast. Men hvis man begynder at bruge tvang mod gravide misbrugere, begynder vi at spærre mennesker inde udelukkende på grund af deres livsstil, og det er noget ganske andet, siger Hans Axel Buhl, formand for Etisk Udvalg i Den Almindelige Danske Lægeforening. Han fortsætter:

– Vi bliver nødt til at holde fast i, at en kvinde kan disponere fuldt og helt over sin egen krop, også når hun er gravid. Hvis tvangsbehandling blev en realitet, ville gravide kvinder som den eneste gruppe i samfundet ikke kunne bestemme over deres egen krop. Jeg finder, at det er en farlig udvikling.

Mere rådgivning og omsorg
Hans Axel Buhl mener, at tvangsbehandling af gravide misbrugere er et uacceptabelt tiltag, som strider mod nogle grundlæggende værdier og principper i det danske sundhedssystem. – Vi har ikke noget "sindelagsråd" indenfor sundhedssystemet, som har magt til at afgøre, hvornår en gravid kvindes livsstil er så uacceptabel at myndighederne har magt til at holde hende tilbage mod hendes vilje. Vi kan til gengæld sætte massivt ind med behandlingstilbud, rådgivning og omsorg og håbe på at løse problemet af den vej.

Hans Axel Buhl erkender dog, at der er tale om et vanskeligt dilemma.

– For ingen kan jo bære tanken om, at en moders misbrug betyder, at hun må føde et barn med alvorlige skader. Men jeg mener fortsat, at hvis man åbner op for tvangsbehandling, skaber man flere problemer end man løser.