Tre spørgsmål om fødselsforberedelse

Tidsskrift for Jordemødre har bedt deltagere i *Familie- og fødselsforberedelsescafé for queer om at svare på tre spørgsmål:

Har du erfaring fra fødselsforberedelse i hospitalsregi? Har du forslag til hvordan denne kunne ændres så den rummede alle familieformer?

Folk henvendte sig ikke ordentligt til min partner. Ingen spurgte om køn eller pronomen. Alle steder står der far og mor. Fødselsforberedelse var ikke eksisterende andet end en forelæsning, som jeg ikke mødte op til, fordi det på ingen måde er trygt at spørge om eksempelvis sex i det vildeste heteronormative set up.
Amalie, queer

Vi var til fødselsforberedelse på Hvidovre, hvilket blev varetaget af verdens sejeste jordemoder. Hun italesatte fra starten, at familier kommer i mange variationer og hendes oplæg ville tage udgangspunkt i dette. Der blev aldrig sagt andet end fødselspartner og det blev ikke taget for givet, at dette var en far. Det kunne ligeså godt være en medmoder, veninde, mor, bror osv. Det var bare enormt rart, fordi vi er vant til fra fertilitetsbehandlingen i det offentlige, at tingene ikke var helt up to date og inkluderende og man hele tiden skulle være i en rolle, hvor man påpegede uligheden og usynliggørelsen.
Rebecca, lesbisk

Ja, men kun foredrag på Hvidovre Hospital. Sproget først og fremmest. Ikke alle familier består af en ‘mor’ og en ‘far’.
Pernille, lesbisk

Vi var til fødselsforberedelse i Herlev-regi. Her oplevede vi en jordemoder, der havde et inkluderende sprogbrug. Hun sagde ‘partner’ frem for far, dog var alle tekster henvendt til en far og mor.
Gunilla, lesbisk cis kvinde

Vi har været til fødselsforberedelse på Hvidovre Hospital. Det var to timers auditorieoplæg, som overfladisk gennemgik det vigtigste i forhold til fødsel og de første dage med en baby. Her følte vi os på ingen måde ekskluderet, idet jordemoderen, som holdt det, var virkelig neutral i sit ordvalg omkring familiekonstellationer. Der blev fx ikke sagt far en eneste gang, og det var en lettelse, da det var en bekymring, vi havde haft på forhånd.
Rikke, lesbisk, medmor og Caroline, lesbisk, mor


Har du som LGBTQ-person særlige behov i din forberedelse til fødsel og familiedannelse?

Forståelse for queer-kroppen. Amalie, queer Jeg ved ikke, om man kan kalde det et særligt behov. Jeg vil egentlig bare gerne være inkluderet og synlig, selvom jeg godt ved, at vi er en lille minoritet. Når vi har deltaget i ting, hvor der er blevet sagt partner i stedet for far per automatik, er vi blevet meget glade og lettede. Samtidig bærer vi på nogle hårde oplevelser både i forhold til langtrukken fertilitetsbehandling og mange lange snakke omkring vores familiedannelse og valg omkring donor osv. Man kan sige, at biologi ikke er så væsentlig en faktor i vores familiedannelse, men det er det godt nok for alle andre. Og det kan være hårdt, når man forbereder sig på at lave sin familie.
Rebecca, lesbisk, gift og venter første barn

Ja, og det vigtigste er, at de sundhedsprofessionelle, vi møder, er klædt på med viden om LGBT+ og normer og derfor ikke behandler os dårligt og siger ubehagelige ting. Det ville virkelig være en stor lettelse, at jordemoder og andet personale i forbindelse med fødsel og efterfølgende vejledninger mv har gennemgået uddannelse i normkritik eller lignende, så de ikke får os til at føle os forkerte.
Rikke, lesbisk

Ja, behov for at blive sat i kontakt med andre ikke heteropar med børn.
Pernille, lesbisk

Jeg ville gerne have været i en barselgruppe med LGBTQ+ efter fødslen, da de problemstillinger jeg står med, ikke altid spejler sig i en klassisk heteronormativ familie. Det er ikke rart altid at være uden for normen, og det er rart at have andre, som man kan spejle sig i, som minder om en selv og de tanker, man har om sin måde at være familie på.
Gunilla, lesbisk cis kvinde

Som udgangspunkt føler vi ikke, at vi har særlige behov i de tilbud, der findes i det offentlige regi på nuværende tidspunkt ud over at føle sig imødekommet. I forhold til familiedannelse er det rart med vejledning omkring det juridiske, for at begge parter får forældremyndighed fra barnets fødsel.
Rikke, lesbisk, medmor og Caroline, lesbisk, mor

Hvad er fordelene ved at deltage i forældre- og fødselsforberedende kursus specielt for LGBTQ+?

Det er en fordel ikke at skulle forklare sig selv for normen. At man ikke i den sårbare gravide situation skal bære rundt på yderligere minoritetsstress i mødet med normative antagelser om binært køn. Det vil sige kunne slappe af. Og så betyder spejling ALT.
Amalie, queer

Som LGBTQ+ person oplever jeg, at man altid er lidt på vagt i for hold til deltagelse i sundhedstilbud. Ja i virkeligheden alt, hvor man skal møde nye mennesker og på ny skal springe ud. Hvis man kunne deltage i specielle kurser tilpasset vores familier, kunne man sænke skuldrene fra starten og ikke være bekymret for, om man kommer ind i et forum, hvor man skal forsvare sig selv, som familie og sine valg. Eller hvor man helt enkelt bare er usynlig, fordi der kun bliver talt om heteroseksuelle familier. En eventuel ulempe er, at hvis der laves specialtilbud, forbliver minoriteter usynlige for majoriteten.
Rebecca, lesbisk

Vi oplever generelt at blive mødt med nogle mærkelige attituder rundt omkring i sundhedsvæsnet og det medfører ubehag og nervøsitet for, hvilke forståelser af vores familieform vi risikerer at blive mødt med. Fx er vi blevet kaldt “lebber” i forbindelse med en konsultation om fertilitet og oplevede nogle særdeles mærkelige og fuldstændig fagligt ukorrekte forestillinger om lesbiske. Det skaber stor unødig utryghed – både for hvad vi risikerer næste gang i mødet med sundhedsprofessionelle – men også om de reelt har den nødvendige faglige viden, som jo er rimelig vigtig.
Rikke, lesbisk

En følelse af at være “normal” i selskab med andre ligesindede med lignende erfaringer. Vi er hverken hypersynlige eller usynlige, som jeg og min kvindelige kæreste ofte har følt os før fødslen og efter fødslen af vores barn.
Pernille, lesbisk

For mig ville jeg forvente, at den fagperson, der enten var min jordemoder eller holdt et fødselsforberedelseskursus, også talte til mig direkte. Jeg har skulle oversætte meget i mit fødselsforløb, fra ‘far’ til ‘min kone’ i næsten alle tekster skrevet til os som kommende forældre. Det virker fremmedgørende. Vi var været til et fødselsforberedende kursus, hvor jordemoderen sagde ‘mor’ og ‘far’ hele dagen. Selvom vi påpegede det både før og undervejs, så hjalp det ikke.
Rikke, lesbisk, medmor og Caroline lesbisk, mor 

Læs de andre artikler i temaet ‘LGBT’

*Kurset gennemføres af jordemoder og sexolog Camilla Tved ved ‘Huset for køn, krop og seksualitet

Queer
Ordet ‘queer’ var tidligere slang for at være bøsse, men har i dag en bredere betydning. Queer bliver ofte forbundet med kritik af de normer og forestillinger om køn, kønsroller og seksualitet, der er fremherskende i samfundet. Queer er både en slags samfundskritik og en særlig social bevægelse, som voksede frem i USA omkring 1990.