Trængsel i klinikken

På Odense Universitetshospital lægger de jordemoderstuderende selv deres vagtskema og der er fleksibilitet, hvis de får behov for at bytte en vagt undervejs. Men det kræver alligevel høj grad af omstillingsparathed at være studerende på det store uddannelsessted.

Marianne Axelsen og Diana Vinther er jordemoderstuderende og er begge i gang med 11. modul. De har haft al deres kliniske uddannelse på Odense Universitetshospital, OUH, og været rigtig glade for at være der. Men det har krævet en høj grad af omstillingsparathed, er de enige om. Fravær blandt kontaktjordemødrene på grund af afspadsering, sygdom eller uddannelse kan være en udfordring for de studerende, når de skal planlægge deres vagtskema. Dertil kommer de mange vagtbyt, der foregår mellem jordemødrene.

– De uddannelsesansvarlige her fra Odense var ude på skolen inden, vi startede i praktik for blandt andet at fortælle om, hvordan vores vagtskema bliver planlagt. De fortalte også, at vi skal være indstillet på at være fleksible – og på, at der jævnligt vil ske ændringer i det planlagte skema, fortæller Diana Vinther.

De studerende på OUH lægger til Mariannes Axelsen og Diana Vinthers udelte tilfredshed selv deres vagtskema.

– Vi lægger selv vores skema og det er rigtig fint. Samtidig er der stor fleksibilitet, hvis vi får brug for at bytte en vagt undervejs, siger Diana Vinther.

De studerende skal som udgangspunkt vælge vagter, hvor de kan være sammen med den primære eller den sekundære kontaktjordemoder. Det kan volde problemer at få alle 30 ugentlige timer sammen med en af de to, hvis studerendes uddannelsesdage eller konsultationsdage falder sammen med kontaktjordemødrenes arbejdsdage.

– Over den kommende fire ugers periode har jeg kun mulighed for at have fem vagter sammen med min primære og sekundære jordemoder, siger Diana Vinther, der understreger, at hendes kontaktjordemødre er gode til at tage hensyn, når de bytter vagter.

Det er også Mariannes Axelsen oplevelse, at jordemødrene tager hensyn. Hun står imidlertid i en situation, hvor hendes kontaktjordemoder af personlige grunde ofte er nødt til at melde fra til nattevagter. Det betyder, at hun lige nu ikke kender sit vagtskema mere end fire dage frem, hvor de sammen har den næste nattevagt. Hvis den bliver aflyst, skal hun også ændre vagtskema, hvis hun vil følge jordemoderen i en anden vagt. På grund af de mange studerende, der er på OUH, er det oftest ikke muligt at tilbyde en anden kontaktjordemoder.

– Situationen gør, at jeg ikke ved, hvornår jeg skal på arbejde i næste uge og det gør det da svært at få fritiden til at hænge sammen. Men jeg er indstillet på at skulle være fleksibel, når jeg er i praktik. Det blev vi også forberedt på allerede inden vi startede her på Odense, siger Marianne Axelsen.

Hverken Marianne Axelsen eller Diana Vinther har børn.

– Som jordemoderstuderende skal du være forberedt på, at dit skema kan blive ændret med kort varsel. Jeg forestiller mig, at dette kan være en udfordring, som også kræver fleksibilitet på hjemmefronten, hvis man har børn, siger Diana Vinther.