To regioner viser vejen med varige, lokale lønmidler

Både Region Syddanmark og Region Sjælland har indgået lokale lønaftaler, der giver varige lønstigninger til jordemødre.

Lokale lønaftaler kan konstrueres på meget forskellig vis. Det er maj måneds forhandlinger i henholdsvis Region Sjælland og Region Syddanmark gode beviser på. Her har man nemlig forhandlet sig frem til kontante lønstigninger – men på hver sin måde.

Tillæggene er i begge tilfælde finansieret af regionernes egne budgetter og er dermed ikke en del af de midler, Finanslov 2022 yderligere giver til fødeområdet.
 

Sådan har de gjort i Region Syddanmark:

Aftalen i Region Syddanmark er den første lokalaftale uden udløbsdato for en hel region om lokal løndannelse på baggrund af anciennitet. Aftalen omfatter jordemødre, der arbejder i skiftende vagter og trådte i kraft 1. april. Efter to års ansættelse på en afdeling giver aftalen et tillæg på godt 8.500 kroner om året. Det beløb stiger til godt 12.500 kr. om året efter fire år.

Pengene til jordemødrene kommer fra en pulje på 70 millioner kroner årligt, som Region Syddanmark har afsat til en række faggrupper, der arbejder på områder med stor vagtbelastning.
 

Sådan har de gjort i Region Sjælland:

Den nye lokale aftale giver alle jordemødre ansat i Region Sjælland godt 12.500 kr. mere om året i løn for en fuldtidsansat.

Aftalen supplerer alle lokale og regionale initiativer – det vil sige, at pengene lægges oveni alle andre lønaftaler. Forhandlingerne kommer på baggrund af flere historier om meget pressede forhold på fødeområdet ved især Universitetshospitalet i Roskilde – forhold, som har medført, at Region Sjælland har set sig nødsaget til midlertidigt at flytte 45 fødsler fra Roskilde til sygehusene i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster.
 

Glæde på begge sider af Storebælt

– Aftalen er første skridt mod en ordentlig løn til jordemødrene. Vi har indgået den efter mange samtaler med politikere i regionen, hvor vi har været med til at skabe forståelse hos politikerne for, at de er nødt til at bruge løn som et redskab til at tiltrække og fastholde jordemødrene, siger Gitte Valeur, kredsformand i Region Syddanmark, som dog er ked af, at tillægget ikke kommer til at gælde for jordemødre i faste dagfunktioner.

Hun understreger derfor, at denne lokallønsaftale blot er et skridt på vejen. På samme vis understreger den sjællandske kredsformand, Kit Dynnes Hansen, at hun er glad for resultatet, selvom forhandlingerne om jordemødrenes løn ikke er slut endnu:

– Selvom dette langtfra løser alle de problemer, jordemødre oplever ift. lønniveau og arbejdsmiljø, ser vi det som en positiv fremgang og en erkendelse fra regionens side af, at fødeområdet trænger til et løft. Der er tale om et tillæg til alle jordemødre – det er en anerkendelse af os som jordemødre med fast, varig løn, og det er vigtigt, siger Kit Dynnes Hansen.
 

Lokal løn gennem 20 år

Muligheden for lokal løndannelse har i 20 år været en del af Jordemoderforeningens overenskomst om løn- og arbejdsforhold med Danske Regioner.

– Vi forfølger forskellige spor for at komme nærmere en anstændig løn til jordemødre. Der er overenskomstforhandlinger hvert tredje år, hvor en masse forskellige politiske interesser skal gå op i en højere enhed, der er det politiske spor, hvor vi sammen med andre organisationer argumenterer for og dokumenterer den ulighed i løn, som de kvindedominerede fag har været underlagt i mange år. Og så er der det lokale, som nok er det sted, hvor vi hurtigst kan opnå resultater, siger Klaus Groth-Andersen, forhandlingschef i Jordemoderforeningen.

Jordemoderforeningens sekretariat er ud over forhandlingerne om aftalerne i Region Syddanmark og Sjælland lige nu involveret i forhandlinger i Region Hovedstaden. Hvis der er yderligere kredse, der har brug for assistance til lokal forhandling, står Jordemoderforeningens sekretariat til rådighed med juridisk hjælp.