Tjek din lønseddel – det betaler sig

Der er ofte fejl i lønudbetalingerne i den offentlige sektor. Nogen gange sættes der for mange penge ind på lønkontoen, og andre gange er beløbet for lille. Arbejdsgiverne har sjældent ret til at kræve for meget udbetalt løn tilbage, men jordemoderen har derimod ret til at få den korrekte løn efterbetalt, hvis beløbet er for lille. Derfor er det en god idé at tjekke lønsedlen en ekstra gang.

Det er arbejdsgivernes ansvar, at lønnen bliver udbetalt korrekt, fastslår Lene Maigaard, forhandlingsleder i Jordemoderforeningen. Men det er langt fra altid, at det, der står på lønsedlen, svarer til det, man faktisk skal have i løn, viser en rundringning som hovedorganisationen, FTF, har foretaget til flere af deres organisationer. Både hos skolelærerne og sygeplejerskerne fortæller tillidsrepræsentanter, at det snarere er reglen end undtagelsen, at der er fejl i lønudbetalingen hos flere kolleger.

Også blandt jordemødre er der eksempler på forkerte udbetalinger, og Lene Maigaard opfordrer derfor alle jordemødre til at tjekke lønsedlen hver gang.

– Jordemødres løn svinger ofte med 5 – 6.000 kr. om måneden på grund af vagter, og det gør det meget svært at gennemskue lønsedlen og udbetalingen. Jeg tror, at mange jordemødre bliver snydt, så derfor opfordrer vi både tillidsrepræsentanterne og den enkelte jordemoder til at holde øje med lønsedlerne, siger Lene Maigaard.

I de fleste tilfælde medfører fejlene, at der bliver udbetalt for lidt, men det omvendte sker også. I de tilfælde vil arbejdsgiveren ofte kræve beløbet tilbagebetalt, men det har de sjældent ret til. Retspraksis på området viser, at hvis den ansatte har modtaget beløbet i god tro, så kan arbejdsgiveren ikke bare trække hende for beløbet efterfølgende. Og jordemødres løn svinger netop meget fra måned til måned, så de vil oftest være i god tro, når der er udsving på lønsedlen.

– Men vores medlemmer er meget samvittighedsfulde og lader ofte amterne trække dem i løn, selvom arbejdsgiveren slet ikke har ret til det. Hvis man oplever at arbejdsgiver tilbageregulerer ens løn, skal man derfor kontakte sin tillidsrepræsentant med det samme, så hun kan protestere over forholdet. Hjælper tillidsrepræsentantens protester ikke, træder foreningen til, siger Lene Maigaard.

Jordemoderforeningen kører i øjeblikket en sag mod Hillerød Sygehus, der trak seks jordemødre for ca. 6.000 kr., som de havde fået for meget udbetalt. Sagen er endnu ikke afsluttet.