Tilsyn med de sundhedsfaglige

Mandag den 12. februar havde Jordemoderforeningen møde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har været under meget stærk kritik for ikke at sikre sundhedspersoners retsstilling. Der er skarpe krav til dokumentation, der ikke altid er lette at opretholde under travlhed, og der er langt flere sager end tidligere, der fører til at styrelsen politianmelder en sundhedsperson.

På mødet drøftede vi blandt andet behandlingsstedsregistret, jordemødres fødselsforberedelse som sundhedsfremme og forebyggelse eller som undervisning og endelig jordemødres retsstilling i sager, der undersøges af styrelsen – herunder i generelle vendinger sager, hvor politiet bedes undersøge, om der er foregået noget ulovligt.

Hvad det sidste angik, så fremførte styrelsen, at det blandt andet sker for at beskytte den undersøgte sundhedsperson.

I den forbindelse ser vi også frem til at deltage i et større møde for sundhedsprofessionerne i Sundhedsministeriet den 21. februar. Her skal Ellen Trane Nørbys otte initiativer* til at styrke sundhedspersoners tillid og retssikkerhed drøftes, og næstformand Stina Kruse Skov og konsulent Charlotte Bjerre deltager som repræsentanter for Sundhedskartellet.

Hvad spørgsmålet om fødselsforberedelse som enten sundhedsydelse eller undervisning angår, så var styrelsen umiddelbart enig med os i, at det virkede forkert ikke at betragte det som en sundhedsydelse. Noget, der skal undersøges nærmere, idet vi også har rejst problemstilling over for SKAT, fordi vi mener, at fødselsforberedelse er en momsfritaget sundhedsydelse.

Og endelig, så var vi i detaljer igennem behandlingsstedsregistreringen. Hvem skal registrere sig? Vi drøftede en del forskellige scenarier, som vi så stiller som skriftlige spørgsmål til styrelsen. Der var enighed på mødet om tendensen i flere af spørgsmålene, men for klarhedens skyld skal de foreligge på skrift og besvares med sikkerhed af styrelsen. Så der følger mere fra Jordemoderforeningen om dette emne.

Vi kan imidlertid allerede nu klart anbefale, at dersom man varetager hjemmefødsler som en gratis, kollegial eller familie-hjælp, så skal man registrere sig som behandlingssted. Og man skal betale gebyr for det. Der bliver tale om gebyrfritagelse ved frivilligt arbejde for foreninger, og der bliver antagelig tale om en bagatelgrænse på indtægt medførende en senere tilbageførsel af det gebyr, man har indbetalt.

Ligeledes er det vigtigt, at man registrerer sig korrekt i forhold til tidspunkt. Har du uden betaling taget imod din søsters barn ved en hjemmefødsel i oktober 2017, hvor du vel at mærke ikke var udsendt jordemoder fra dit eget arbejdssted, og du heller ikke i forvejen er privatpraktiserende jordemoder med CVR og hele pibetøjet – så skal du nu ind og registrere dig og betale. Vi går stærkt ud fra, at betalingen kommer retur. Men det er afhængigt af lovgiverne, så styrelsen ville ikke kunne love noget. Mere senere!

Dagens gode nyhed var, at styrelsen aktivt bød vores spørgsmål velkomne som et led i at finde vejen til god patientsikkerhed og tillid og retssikkerhed for sundhedspersoner.

*Læs om sundhedsministerens otte initiativer på www.sum.dk