Tidlig eller sen afnavling

En svensk arbejdsgruppe bestående af jordemødre og andre fagfolk giver sit bud

Der er mange hensyn at tage, når beslutningen om sen eller tidlig afnavling skal træffes: Muligheden for at måle syre-basestatus og for at høste navlesnorsblod i øvrigt, risiko for neonatal icterus og polycytæmi, den cardiopulmonale funktion samt den helt tidlige kontakt mellem mor og barn.

I Sverige, hvor det på de fleste fødeafdelinger er praksis at afnavle inden for de første 20 minutter efter fødslen, har Svensk forening for perinatalmedicin undersøgt evidensen for henholdsvis tidlig og sen afnavling. I litteraturen defineres tidligafnavling som afnavling inden for 20 sekunder efter fødslen og sen afnavling som afnavling 2-3 minutter efter fødslen – alternativt efter at pulsationen er ophørt.

På baggrund af en kritisk gennemgang af evidensen blev flere faglige selskaber, herunder den svenske jordemoderforening, bedt om at udarbejde forslag til nye retningslinjer for afnavling.

Hvor meget blod handler det om?

De første afnavlingsstudier blev gennemført allerede i 1870’erne og dokumenterede, at der sker en blodtransfusion fra placenta til barnet, hvis navlesnoren ikke komprimeres lige efter fødslen. Studier i 1960’erne og 70’erne undersøgte fysiologien bag denne blodtransfusion og virkningerne på barnet. Man kunne blandt andet vise, at fosterets totale blodvolumen er 115 ml/kg. Heraf er de 70 ml/kg i barnet og 45 ml/kg i placenta og navlestreng. Placentatransfusion medfører, at 35ml/kg overføres til barnet, hvilket svarer til 100 ml for et barn på 3 kg. Omregnet til en voksen modsvarer det cirka 1,5 til 2 liter blod.

Hovedparten af transfusionen finder sted inden for det første mit efter fødslen og kan fremskyndes ved at holde barnet lavere end placenta. Hvis barnet er mere end 50-60 cm over placenta aftager transfusionen.

Nye anbefalinger
Arbejdsgruppen har for nylig offentliggjort sine anbefalinger i Läkartidningen, der er den svenske lægeforenings blad. For det raske barn født til tiden anbefales det, at barnet holdes lavt, det vil sige under placentaniveau, de første 30 sekunder, hvor jordemoderen bruger tiden til at tage både venøs og arteriel blodprøve fra en lille slynge af navlesnoren, som jordemoderen afklemmer med hånden. Måling af syre-basestatus ved fødslen anbefales af den svenske Sundhedsstyrelse ved alle fødsler. Dette sættes der ikke spørgsmålstegn ved fra arbejdsgruppens side.

Hvis et barn fødes for tidligt, eller er påvirket af fx asfyksi, skal hensynet til behovet for anden behandling veje tungest, men det anbefales ved præmature fødsler at vente med afnavling op til 30-120 sekunder efter fødslen.

Kilde: Läkartidningan nr. 45-2008. Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn. Ingela Wiklund, med dr, barnmorska, BB Stockholm, Danderyds sjukhus. Lennart Nordström, docent, överläkare, kvinnokliniken. Mikael Norman, professor, sektionschef, Neonatalverksamheten; båda vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Hele undersøgelsen og anbefalingerne kan læses på www.lakartidningen. se/07engine.php?articleId=10609