Tiden er vigtig

Længere arbejdsdage og nattevagt efter en rådighedsvagt kan blive virkelighed for landets jordemødre med indførelse af en ny arbejdstidsaftale. Men den ny aftale kan også blive startskuddet til at arbejdet i højere grad planlægges, så det passer til den enkelte jordemoders behov.

Der er penge at hente i den nye arbejdstidsaftale, der gælder for alle jordemødre fra 1. april i år. Arbejdsgiverne har købt sig til større fleksibilitet, men det kan blive en belastning for arbejdsmiljøet, mener Jordemoderforeningens næstformand Grete Basse.

– Generelt er der penge i aftalen, for eksempel får vi tillæg for arbejde på lørdage, men der er også faldgruber på det arbejdsmiljømæssige område, som vi skal være opmærksomme på, siger næstformanden og fremhæver forlængelsen af den tilladte arbejdsdag og den øgede fleksibilitet i kombinationen af rådighedsvagter og faste vagter.

Det som gør aftalen tålelig for Grete Basse, der er formand for foreningens arbejdsmiljøudvalg, er, at den lægger op til at arbejdstidstilrettelæggelsen skal aftales lokalt – ud fra både hensynet til arbejdspladsen og til den enkelte medarbejder.

– Den nye aftale er for det første meget lettere at forstå end den forrige og så opfordrer den hele vejen igennem til at arbejdspladserne skal eksperimentere med nye modeller for planlægning, hvor medarbejderne har større indflydelse, siger Grete Basse, men understreger, at det kræver, at man er meget opmærksom på, hvad fleksibiliteten betyder for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

– Jeg tror for eksempel, at man kunne lade sig besnære af muligheden for at presse meget arbejdstid sammen i weekenderne, så man til gengæld ikke skal så ofte på weekendarbejde. Og det er der mulighed for med den ny aftale, der giver ret til at planlægge med arbejdsdage på op til 12 timer. Men det harmonerer meget dårligt med alle arbejdsmiljømæssige erfaringer og hensyn, særlig når de lange arbejdsperioder ligger om natten, siger Grete Basse. Blandt andre har sygeplejersker på intensive afsnit forsøgt sig med de lange vagter, men flere steder har de opgivet dem igen. Det blev simpelthen for hårdt.

Fra afspadsering til udbetaling
Den nye aftale bygger på den kendsgerning, at der er en udbredt mangel på arbejdskraft blandt de faggrupper, som aftalen omfatter. Kontant afregning i kroner og ører nævnes derfor før muligheden for at afspadsere overarbejde og arbejde på skæve tidspunkter. Den gamle 37/2 regel, der gav ret til to timers frihed for hver 37 timer en jordemoder arbejdede i aften og nattetimerne, er afløst af et forholdsmæssigt tillæg af timelønnen. Værdien af den tidsmæssige kompensation er i den nye aftale slået sammen med kronetillægget, så der fremover gives et procentmæssigt tillæg i aften-, nat- og weekendtimerne.

Men ud fra arbejdsmiljømæssige hensyn bør overarbejde og arbejde på skæve tidspunkter snarere medføre nedsat arbejdstid. Kompensation i form af lidt mere i lønposen modvirker ikke psykiske og fysiske reaktioner på et belastet arbejdsliv.

– Jeg ved, at det kan være svært at bevilge afspadsering på grund af jordemodermanglen, men aftalen åbner mulighed for, at man kan differentiere på en afdeling. Man kan for eksempel aftale, at alle seniorer har ret til at afspadsere ulemperne. Eller at enkelte medarbejdere får en sådan aftale, foreslår Grete Basse, der ofte hører fra jordemødre at jobbet går for hårdt ud over familielivet.

– Det passer meget dårligt ind i de fleste familier, at den ene part er væk i meget lange stræk, som kan blive konsekvensen af aftalen og som lukningen af fødesteder og dermed arbejdspladser, skubber på. For enlige mødre vil det være næsten umuligt at få det til at hænge sammen, mener Grete Basse.

Frivilligt ekstraarbejde
Den ny aftale introducerer begrebet ‘frivilligt ekstraarbejde’ som en konsekvens af den store mængde overarbejde, ansatte i sygehusvæsnet pålægges. Fremover skal der signaleres frivillighed frem for tvang og der sættes en økonomisk gevinst i sigte, hvis man vil tage en ekstra tørn.

– Vi har i alle årene stillet op til ekstra vagter, når det brændte på. Nogen steder var der endda planlagt med overarbejde i skemaet, på trods af at det er i modstrid med overenskomsten. Nu har arbejdsgiverne indset, at man er nødt til at belønne medarbejdere, der yder en ekstra indsats. Intentionen er rigtig, men jeg vil anbefale, at man lokalt forhandler sig til større kronebeløb end dem, aftalen foreslår, siger Grete Basse og er endnu engang tilbage ved opfordringen til at parterne lokalt forhandler deres egen version af en arbejdstidaftale.

KUPA-modellen og 3-3-modellen
To forskellige modeller, der forsøger at tage højde for medarbejdernes ønsker om indflydelse på eget arbejdsliv.
Læs mere