Tiden er afgørende

Tid, rum og erfaring er ingredienser, der har gjort ’Afsnit for Tab’ på Aarhus Universitetshospital Skejby til en succes. Forældrene er glade for afsnittet og jordemødrene trives med det ellers belastende arbejde, det er at drage omsorg for forældre i sorg.

Tid er vigtig i sorgprocessen. Tid til at erkende og være sammen med barnet, opleve sig som forældre og forstå, at barnet er dødt.

Når man mister et barn, uanset om det er født eller stadig er inde i mors mave, så opstår kaos og behovet for at blive draget omsorg for er stort.

For ti år siden satte en gruppe jordemødre på Aarhus Universitetshospital Skejby sig for at give denne gruppe forældre et tilbud, der præcis er målrettet deres situation. Med opbakning fra ledelsen blev ’Afsnit for Tab’ åbnet den 1. august 2011 og 10-års dagen blev fejret ved en konference, hvor blandt andre jordemoder Dorte Hvidtjørn, der er en af pionererne bag afsnittet, deltog.

Opbakningen fra både ledelse og politikere er intakt, selvom det koster en anelse mere at have et separat afsnit til de ramte familier.

– Vi tror på, at den måde vi har organiseret os på, gavner forældrene på sigt, siger Dorte Hvidtjørn.

Tilbagemeldinger fra forældre tyder på, at hun har ret, men egentlig forskning ligger der ikke på området – endnu. I foråret 2021 startede et forskningsprojekt, der skal undersøge sammenhængen mellem hvilken type afdeling, man er indlagt på og forældrenes mentale og følelsesmæssige helbred videre frem.

Afsnit for tab
Afsnittet har ca. 90 forløb årligt.

Afsnittet rummer to stuer, hvor kvinden kan få fødslen sat i gang og føde indtil GA 22.

Ubegrænset indlæggelse efter fødslen for kvinden og en partner.

Afsnittet er bemandet fra klokken 7 til 19 hver dag, hvor den vagthavende jordemoder tager eventuelle fødsler og ellers har samtaler med forældre og laver administrativt arbejde.

Når forældrene er udskrevet, bliver de ringet op af en jordemoder fra afdelingen. Jordemødrene har desuden mulighed for at tage på hjemmebesøg.

Afsnittet tilbyder også forældrene at komme med i en sorggruppe. Grupper starter op fem gange om året.

Afsnittets jordemødre tilbyder graviditetskonsultation til kvinder med tidligere tab.

Erfaring giver sikkerhed

Det, som ’Afsnit for Tab’ kan, er at give tid, rum og jordemødrenes kompetencer og erfaring til forældrene.

– Tiden er vigtig, fordi forældrene er så chokerede og alt er hulter til bulter. Vi har tiden til at sætte os og bare høre på forældrene og lytte os til, hvad der er deres behov. Og rummet spiller en rolle mentalt. Vi har indrettet vores to stuer, så de er indbydende og afsnittet ligger væk fra fødegangen, så forældrene ikke skal udsættes for at høre barnegråd, forklarer Dorte Hvidtjørn.

Erfaring med at varetage omsorgen for forældrene før under og efter fødslen og det administrative arbejde, der følger med, når et barn er dødt ved fødslen eller dør kort efter, er også en vigtig del af afsnittes succes.

– Når noget er sjældent, skal de implicerede fagpersoner specialiseres i opgaven og det er det, vi har gjort. Når man har været med til mange forløb med tab, så bliver man mere tryg ved at være i det. Man kan være mere præcis i papirarbejdet og i rådgivningen af forældrene. Hvis et par for eksempel har mistet deres barn i uge 17, er det vigtigt at kunne svare på, om det kan blive begravet, siger Dorte Hvidtjørn.

Vælger selv, hvor længe de bliver

’Afsnit for Tab’ tager hånd om de familier, der mister børn ved samrådsabort, spontan og missed abortion og ved dødfødsel og børn, der dør kort efter fødslen.

Der er op til forældrene, hvor længe de har behov for at blive på en af afsnittets to stuer. Jo længere henne i graviditeten tabet sker, jo længere tid bliver forældrene typisk på afsnittet. Ved spontan abort og missed abortion bliver 79 procent af forældre i en til to dage, det samme gælder for 91 procent af dem, der får en samrådsabort. Noget længere tid, tre til otte dage, bliver de forældre, hvor barnet er ældre og er dødt før fødslen eller inden for to døgn.

Behovet at blive på afsnittet opstår ofte i de første timer og dagene efter.

– Vi oplever ofte forældre, der siger, at de går hjem i morgen, men næste dag finder de ud af, at de mangler at tale med for eksempel en præst eller en læge, eller at de bare har brug for at være lidt længere tid i den boble af tryghed, som vi kan tilbyde og hvor de kan finde deres ben igen. De kan blive på afsnittet så længe de ønsker. Der er intet, der haster, siger Dorte Hvidtjørn.

Tiden er også afgørende for jordemødrene

Der er tilknyttet syv jordemødre til afsnittet, alle med relevant efteruddannelse og fire af dem har været der, siden afsnittet startede.

– International forskning viser, at jordemødre ofte brænder ud, når de er tæt på så meget sorg. Grunden til at gruppen her er så stabil, er, at vi ikke bliver slidt, fordi vi har den tid, der skal til, de rigtige omgivelser og et meget tæt indbyrdes samarbejde, siger hun.

Afsnit for Tab er blevet kontaktet af flere fødeafdelinger, der gerne vil inspireres af den århusianske model. For eksempel arbejder Rigshospitalet på at oprette et afsnit til spædbarnsdød.