Tid til refleksion

På jordemoderuddannelsen i Aalborg har skemaet fået en ansigtsløftning. I hvert fald på sjette semester, hvor jordemoderkonsultationen hver mandag er omdannet til et læringsrum. Her er det de studerende, der sidder i jordemoderstolen, og dagen byder på masser af refleksion og efterkritik. Og det er en model, som de to studerende Line Schulz Ludvigsen og Anne Rask Jensen er glade for.

– Jeg synes, der har været et larmende fravær af refleksion i konsultationerne. Både jeg og mine medstuderende har tænkt, at det det var hårdt at være på fødegangen, og vi har troet, det ville blive dejligt at komme i konsultationen og få et afbræk. Men det viste sig at være lige omvendt, siger jordemoderstuderende Line Schulz Ludvigsen, der omvendt har en oplevelse af, at der på fødegangen er mulighed for at efterspørge vejledning – både inden man går ind til parret på stuen, under vagten og ved endt vagt. Men den vejledning har været forsømt i mange år i konsultationen, erfarer hun:

– Det har til tider været hårdt, og jeg er flere gange gået udmattet hjem uden rigtig at vide, hvad jeg kan og uden at have haft tid til at reflektere over, hvad jeg kunne gøre anderledes og bedre. Men bare to gange i læringsrummet om mandagen gjorde, at jeg faktisk følte mig som en kompetent kommende jordemoder.

Hver studerende på sjette semester har i dag to mandagsforløb i læringskonsultationen. Resten af deres tid i konsultationen er som normalt, hvor de følger en jordemoder og med tiden tager flere og flere konsultationer selv. Om mandagen er læringen sat i system, så den studerende og vejlederen starter med en før-vejledning, hvor de fastlægger de mål, den studerende skal arbejde med i løbet af dagen. Det kan være alt lige fra at holde tidsrammen til det tværsektorielle samarbejde. Midt på dagen er der endnu en vejledning, og dagen slutter med en sidste opsamlende vejledning med fokus på, hvad der skal arbejdes med næste gang. Ved alle konsultationerne med de gravide er det den studerende, der har teten. Vejlederen sidder på sidelinjen og observerer og noterer.

Også jordemoderstuderende Anne Rask Jensen er glad for det nye mandagsforløb:

– Min kommunikation med de gravide er blevet forbedret meget. Hvis en gravid siger: “Jeg sover rigtig dårligt,” så ville jeg måske førhen bare svare, at det nok var fordi, hun er højgravid, og så sover man tit dårligt. Men jeg har arbejdet bevidst med min kommunikation, og nu vil jeg altid stille åbne spørgsmål og spørge mere ind til, om der er noget, hun er bekymret for, fortæller Anne Rask Jensen og tilføjer:

– Og den udvikling skyldes helt klart de efterfølgende refleksioner med vores vejleder. Hun giver ikke bare svaret. Hun kaster altid bolden over til os og spørger os, hvad vi ellers kunne have gjort i en specifik situation. Det hjælper rigtig meget, at der er tid til fordybelse, og at det er en meget konkret feedback. Det gør, at man ender med at tro på sig selv. Jeg synes også, jeg får meget mere ud af selv at sidde med tingene. Nu er det mig, der sender et brev til sundhedsplejersken. Hårdt, men givende Line Schulz Ludvigsen får også meget ud af, den nye læringsform, hvor deres vejleder er med på sidelinjen og noterer undervejs. Meget af tiden går med at reflektere over deres egen rolle:

– Det er hårdt, men givende. Det bliver meget konkret, når hun efterfølgende tager fat i de specifikke situationer. På en almindelig onsdag vil vi bare afslutte dagen med et: “Hej hej, det gik godt, vi ses i morgen.” Men det er de små kommunikationsbrister i konsultationen, der kan gøre kæmpe forskel, og ved at have øje på de små detaljer, så skærper vi nærværet til de gravide.

Både Line Schulz Ludvigsen og Anne Rask Jensen er så tilfredse med det nye læringsrum, at de efterlyser mere af det – på et tidligere tidspunkt i deres studie. Samtidig ville de gerne vide mere om, hvad de gravide egentlig synes om, at det er de studerende, de sidder over for i konsultationen. For der er en bekymring for, om de nye mandags-tiltag skubber for meget til den kontinuitet, der efterstræbes ved, at de gravide normalt følger den samme jordemoder.

– Det kan ikke lade sig gøre i læringskonsultationen. For hver studerende er der kun to mandage to uger i træk, så de gravide vil se en masse forskellige studerende. Vores vejleder er den samme – men der går lidt af kontinuiteten ved det her, siger Anne Rask Jensen og bliver afløst af Line Schulz Ludvigsen:

– Omvendt er vi studerende dem, de kender. Det er os, der har førerkasketten på, og jordemoderen sidder på sidelinjen. Så kontinuiteten er hos os, selvom den skifter fra studerende til studerende.

Jordemoder med egen stil
De har begge en klar fornemmelse af, at tiden om mandagen er med til at gøre dem til bedre jordemødre:

– Førhen var konsultationen udelukkende et mesterlærekoncept. Nu er det også et refleksionsrum, hvor vi lærer under stort nærvær. Hvis man skal være jordemoder, så skal man være nærværende, og så er du også nødt til at lære i et nærværende miljø. De kvalifikationer, der skal til for at være jordemoder, er blevet kigget efter i sømmene. Det har givet mig en viden om og tro på, at jeg kan noget. Jeg føler ikke så stor afmagt, men har fået en meget større tillid til mig selv og en tryghed i at være konsultationsjordemoder med det ansvar, der følger med, siger Line Schulz Ludvigsen og bliver suppleret af Anne Rask Jensen.

– Hvis jordemoderen førhen sagde og gjorde tingene på en bestemt måde, så gjorde man bare det samme. Sådan er det ikke nu. Nu har jeg fået min egen stil. Jeg gør det på min egen måde og har lært at tage ejerskab over konsultationen. Og jeg tror, at den enkelte kvinde mærker det som bedre omsorg.

Læs også artiklen 'Mere skemalagt vejledning'