Tid og handlemuligheder

På Rigshospitalet er omsorgen for gravide kvinder med spiseforstyrrelser sat i system. To jordemødre indgår i et psykosocialt team, der også rummer en psykolog og en socialrådgiver. Teamet har specialiseret sig i omsorgen for gravide med psykiske eller sociale problemer og tager blandt andet imod gravide, der bliver henvist fra egen læge på grund af aktuelle eller tidligere spiseforstyrrelser.

På Rigshospitalet er omsorgen for gravide kvinder med spiseforstyrrelser sat i system. To jordemødre indgår i et psykosocialt team, der også rummer en psykolog og en socialrådgiver. Teamet har specialiseret sig i omsorgen for gravide med psykiske eller sociale problemer og tager blandt andet imod gravide, der bliver henvist fra egen læge på grund af aktuelle eller tidligere spiseforstyrrelser. Rigshospitalets jordemødre har desuden mulighed for at henvise kvinder med spiseforstyrrelser, men det sker ifølge teamjordemoder Jette Nim ikke så ofte. Teamet får både henvist kvinder, der aktuelt har en spiseforstyrrelse og kvinder, der har overvundet det.

– Det er min opfattelse, at kvinderne ikke er bange for at fortælle om problemer med for eksempel anoreksi, så det vil ofte være kendt allerede hos egen læge, hvis hun har problemer i den retning, siger Jette Nim, der sammen med jordemoder Annette Gemynthe-Petersen bemander konsultationen for gravide med psykosociale problemer to dage om ugen. Jordemødrenes vigtigste opgave er at kunne tilbyde hyppige konsultationer, hvor der er god tid.

– I nogen tilfælde ser vi kvinderne hver eller hver anden uge og oftest en time pr. gang. Jeg rådgiver om kost, som jeg ville rådgive alle andre, men følger kvinderne tættere med hensyn til vægtøgning og taler med dem om, hvordan de har det med at tage på. Hvis hun er meget tynd, anbefaler jeg, at hun tager fem kilo mere på, end jeg ellers ville, og så følger vi op på vægten, siger Jette Nim.

De fleste kvinder med spiseforstyrrelse bliver henvist til teamets psykolog, og enkelte til Rigshospitalets psykiatriske klinik. Der er desuden mulighed for at henvise til Mor-Barn-afsnittet på børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital, der kan tage på hjemmebesøg i graviditeten og på besøg på barselgangen og i øvrigt følge familien, til barnet er to år gammel.
En af fødeafdelingens læger er desuden tilknyttet og følger kvinderne, hvis der er behov for obstetrisk assistance.

Teamets jordemødre mødes med personale fra barselafdelingen hver fjortende dag, hvor der lægges en plan for de kvinder fra teamet, der har født eller forventes at føde kort efter.

– På mødet taler vi om hvilke forholdsregler, afdelingen skal tage i de enkelte tilfælde. Om der skal holdes særlig øje med moderens kontakt med barnet og om det ville være hensigtsmæssigt at henvise til Mor-Barn-afsnittet på Bispebjerg Hospital, siger Jette Nim.

En gang om måneden mødes teamet med overlægen fra Rigshospitalets psykiatriske klinik med speciale i spiseforstyrrelse og med repræsentanter fra børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Her bliver der taget stilling til behandlingsforløb og udvekslet erfaring og ny viden.