Tema: fusioner. Sørgehøjtidelighed og gravøl

Det var sørgmodigt for jordemødrene på Frederiksberg Hospital at sige farvel til deres arbejdsplads. De blev hjulpet på vej i processen af gravøl og fest.

Chefjordemoder Dorthe Taxbøl overvejede ikke på noget tidspunkt at lægge billet ind på posten som chefjordemoder på den fusionerede afdeling på Rigshospitalet. Endnu en omgang som leder på et af landets største fødeafdelinger, virkede ikke attraktivt på den 56 år gamle jordemoder.

– Jeg har været chef på Rigshospitalet for år tilbage, og jeg er skruet sådan sammen, at jeg ikke gør noget to gang her i livet. Og desuden er jeg heller ikke interesseret i et større arbejdspres, siger Dorthe Taxbøl, der sagde farvel og tak til livet som chefjordemoder 1. januar, da Frederiksberg Hospitals fødeafdelingen blev flyttet til Rigshospitalet.

– Min væsentligste opgave var ikke at tage teten i fusionsprocessen nu, hvor jeg var på vej ud. Jeg har et par gange forsøgt at gå ind i mere fremadrettede aktiviteter, som for eksempel at få etableret et introduktionsprogram, men som afgående leder viste det sig, at det ikke var min opgave, siger Dorthe Taxbøl.

I stedet koncentrerede den tidligere chefjordemoder sig om at få afviklet arbejdspladsen på Frederiksberg og få sagt et ordentligt fælles farvel.

– Mange jordemødre var rigtig frustrerede og bange, da det gik op for dem, at denne gang var det alvor, siger Dorthe Taxbøl med reference til de mange gange gennem de seneste år, hvor den lille fødeafdeling på Frederiksberg har været truet af lukning.

Dorthe Taxbøl fornemmede hurtigt, at det var en egentlig sorgproces, som jordemødrene befandt sig i. Vi sørger, ok, så holder vi en sørgehøjtidelighed og som sagt så gjort. Dorthe Taxbøl lagde have til højtideligheden, der fandt sted i sommeren 2009.

– Vi aftalte, at alle skulle komme i mørkt tøj klokken 10 en søndag formiddag. Vores hospitalspræst havde sagt ja til at komme og tale om, hvordan man siger farvel. Hun opfordrede os til at tage det bedste med fra vores arbejdsplads og til at vi skulle tænke på det bedste fremover, fortæller Dorthe Taxbøl, der bagefter serverede gravøl for kollegerne.

Efter et efterår med fælles aktiviteter mellem jordemødrene på Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet blev sorgprocessen – officielt – rundet af med en multifest på Frederiksberg Hospital for frederiksbergjordemødrene. I starten af december blev et 25 års jubilæum slået sammen med en fest, der skulle markere afslutningen for det lille fødested.

– Vi havde inviteret en historiker fra Frederiksberg Bibliotek til at fortælle om hospitalets historie og en personalekonsulent til at fortælle om, hvad vi kunne forvente, der sker i os mennesker, når der sker store forandringer for os. Det var vældig festligt. Vi var færdige med at tude, siger Dorthe Taxbøl, der bruger de første tre måneder af sit arbejdsfri liv på et tegnekursus i Paris. Her skal hun lære at tegne portrætter efter levende model. Målet er at lære at tegne, så man opnår en genkendelighed samtidig med at det er et godt maleri.