Synliggørelse af jordemoderfaget

Ved I hvad, I er gode til? Ved I, hvad I vil? Og hvordan vil I gerne fremstå?

Jens Bruun er cand.mag. i filosofi og dansk og far til to piger, der begge er født hjemme. Han har skrevet speciale om sportsetik: ”Det gode liv gennem sport”, og har udarbejdet et professionsideal for Dansk Svømmetrænersammenslutning.

Jens Bruun beskriver jordemoderfaget som en etisk profession, da gode fødsler er en vigtig del af et godt liv. Han ser vores position som hårdt trængt af nedskæringer og dårlige vilkår, og oplever vores profil svag og meget lidt synlig. Vi er desuden oppe mod tidens ønske om nemme løsninger som fx: “Hvordan køber jeg mindst mulig fødsel?”. Han understreger vigtigheden i synlighed. Vi bør se på professionen som en helhed og stille os selv følgende spørgsmål:

Hvor står vi?

Hvad er vores kerneydelse?

At have en klar profil og et tydeligt ståsted fremhæver Jens Bruun som vores første og vigtigste udfordring. Han beder de tilstedeværende om at komme med korte udsagn om, hvad en jordemoder kan, og vi opdager det umulige i at få alle nuancer med i en ultra-kort sætning. Udfordringen, fortællerJens Bruun, ligger i at acceptere et informationstab ved korte og klare udmeldinger. Profilering handler netop om at være kortfattet og klar. Helhed og proces kan fx godt beskrives ved sloganet: ”En fødsel tager et år — ikke nogle timer.”

Jens Bruun peger på en intern uro i jordemoderfaget, som han kalder vores åbenlyse splid, vores akilleshæl, der gør, at vi mister autoritet og fremstår usikre. Udfordringen er at vende dette til noget konstruktivt. Han mener, at det er meget vigtigt at bevare diversiteten frem for at tilstræbe ensretning. “Personen i professionen” kan godt tydeliggøres samtidig med en klar fælles profil udadtil. Vi skal synliggøre, hvor vi hver især står i hele menageriet. Turde vise vor individuelle profil. Hvad man som jordemoder er til i sit faglige liv.

Jens Bruun foreslår som arbejdsredskab et individuelt skema til at undersøge prioriteter i vores arbejde. Et sådant skema løser to opgaver: For det første bringer det fagligheden i spil ved at danne overblik over alle fagets muligheder. For det andet forebygger det uklarhed i den faglige relation. Redskabet vil vise, at forskellige jordmødre har forskellige holdninger, og den gravide kan med fordel forholde sig til hver enkelt jordemoder.

Jens Bruun samler op med et: ”Så hvad vil I – hvis I vil noget? Og hvilken vej vælger I?”

Jordemoderfaget er en profession med en helt unik vare som kerneydelse og med rigelig ballast til at få respekt. Men hvad er det, jordemødre kan og gør, som andre ikke kan og gør? Jens Bruun råder os til at få besvaret dette spørgsmål kort, så vil vores profil blive tydelig. Han råder os til at få hjælp til denne proces, og allerede ved valget af hjælp at tage stilling til hvad vi vil: Hvis vi vil fremstå med soberhed og integritet, skal vi vælge en etisk orienteret ressource. Hvis vi vil have knald på og ”pang”, har vi brug for et reklamebureau.

Pamm Mielcke er bestyrelsesmedlem i Jordemoderfagligt Selskab