“Svenska Barnmorskeförbundet” lavede lobbyarbejde i flere år for at få en CMiO

Der ligger flere års lobbyarbejde fra blandt andet den svenske jordemoderfagforening ’Svenska Barnmorskeförbundet’ bag udnævnelsen af Susanne Åhlund til svensk Chief Midwifery Officer.

I Sverige har lobbyarbejdet for at få en svensk Chief Midwifery Officer (som man siden valgt at kalde ’Chief Midwife’ på grund af de militære associationer i ordet ’officer’) varet flere år.

Allerede for cirka fem år siden begyndte den politisk valgte ledelse i Barnmorskeförbundet at rejse spørgsmålet om, hvorvidt Sverige burde have en CMiO. Ideen opstod blandt andet fordi man kiggede til Storbritannien, som allerede havde en CMiO på det tidspunkt.

Eva Nordlund, som er ’ordförande’ for forbundet fortæller om vejen mod en CMiO i Sverige:

»Jordemoderforeningens bestyrelse og jeg forfulgte spørgsmålet igennem flere år på forskellige myndighedsniveauer. Vi greb virkelig chancen for at diskutere spørgsmålet og fremhæve vores synspunkter i alle sammenhænge, der syntes relevante. Vi bejlede til både den tidligere og nuværende regering og sendte dem fx skriftlige argumenter for, hvorfor vi mente, at en svensk chefjordemoder var nødvendig.«

Blandt de argumenter var, at udnævnelsen af en CMiO ville kunne styrke og udvikle den svenske model med jordemoderen som en stærk aktør i det reproduktive, perinatale og sundhedsvæsen – både nationalt og globalt. Dette ville også være i tråd med WHO’s anbefalinger, fremlagde man.

Samtidig fremhævede man den svenske jordemoders arbejdsfelt som et forbillede for andre lande og argumenterede for, at Sverige også havde en forpligtelse til at opfylde FN’s Verdensmål og WHO’s strategi for sygeplejersker og jordemødre. Det ville en CMiO kunne arbejde for.

»Der er en logik i, at Sverige fortsætter med at være i front og internationalt anerkendt for de kompetencer og kundskaber, som svenske jordemødre har,« står der blandt andet i et dokument med argumenter, som Svenska Barnmorskeförbundet lavede i perioden, hvor man aktivt arbejdede for udnævnelsen af en CMiO.

Her fremhæves det også, at udnævnelsen af en CMiO ’forventes at bidrage til et mere effektivt sundhedsvæsen.« I dag kalder Eva Nordlund det ’tålmodig og flerårig lobbyvirksomhed’, som i sidste ende ledte til udnævnelsen af Susanne Åhlund.

»Nu hvor rollen er på plads, samarbejder vi om mange problemstillinger. Det er så positivt og godt for Sverige både i det globale arbejde og nationalt, at vi fik en svensk chefjordemoder,« slutter hun.


Læs andre artikler om emnet:

Svensk Chief Midwifery Officer om rollen: “En investering i kvinders sundhed”

Jordemoderforeningen mener: Danmark mangler en højtplaceret jordemoder, der kan tale svangreomsorgens sag

ICM kritiserer sammenblanding af fagligheder