Svært at lytte med munden fuld af ord

Foreningens tillifsrepræsentanter havde mere behov for debriefing end forudset

Nogle følte sig berigede og nærmest fysisk lettede. Andre syntes ikke, de rigtigt fik luft for de tanker og frustrationer, som konflikten primært havde efterladt dem med. Og således blev det netop bekræftet, hvad de to oplægsholdere på tillidsrepræsentanternes efteruddannelsesdage i Vejle lancerede som grundlaget for deres undervisning i kommunikationsteknik. Nemlig tesen om, at ethvert menneske bærer rundt på sine helt egne, subjektive fortællinger.

Fortællingen fra Vejle blev i hvert fald mere nuanceret, end som så. Efter kursets første dag måtte de to konsulenter ændre i programmet, så debriefingen fik højere prioritet. For som én af jordemødrene sagde, er det svært at lytte, når man har munden fuld af ord.

En fysisk lettelse
– Det var rigtig godt, at fokus blev drejet mere over på debriefingen, som for mange af os var stærkt tiltrængt, siger Mari-Ann Hansen, tillidsrepræsentant i Haderslev.

– Nu har jeg endelig fået hængt hver hat på sin krog. For mig var det blevet én stor gang mudder oven på konflikten, hvor jeg dårligt kunne finde ud af, hvad jeg selv mente eller holde fokus. Men efter at have været i Vejle føler jeg mig meget mere afklaret og styrket til at møde nye udfordringer. Faktisk kan jeg mærke det rent fysisk i min krop, hvor lettet jeg er, beskriver hun.

– Det var som at få et spejl sat op foran sig, så man blev hjulpet til at se tingene fra nye vinkler. Bagefter var vi meget mere parate til at gå tilbage til det oprindelige program med kommunikationsteknikken, forklarer Mari-Ann Hansen.

Et andet behov
Andre i flokken følte sig dog knapt så lettede.

– Måske havde vi egentlig mest behov for en dialog med ledelsen og sekretariatet oven på konflikten, siger Ulla Skands fra Gentofte Hospital.

Hun forklarer, at i hovedstadskredsen har tillidsrepræsentanterne foretaget deres egen debriefing, så for dem var den kollegiale snak om oplevelser under konflikten et overstået kapitel. Nu var det mere behovet for at få foreningsledelsen i tale, der føltes påtrængende.

– Men kurset her er nok et meget godt eksempel på, at det ofte ikke står krystalklart for os herude i marken hvilke tanker, der ligger bag ledelsens og sekretariatets dispositioner. Hvorfor har de valgt at undervise os i kommunikationsteknik lige nu? Hvor vil de ha’ os hen med det, undrer Ulla Skands sig over.

Forkert kronologi
Kursusleder Lene Maigaard erkender, at kronologien kunne have været mere optimal: At de fokusgruppeinterview, der foregik under og efter kurset i Vejle, burde have været færdig-afviklet inden.

På den anden side var det også vigtigt at give tillidsrepræsentanterne et forum for debriefing hurtigst muligt efter sommerferien, hvilket var nu, påpeger Lene Maigaard. – Og for at I ikke skulle synes, at programmet var for tyndt, koblede vi så kommunikationsteknikken på ud fra en antagelse om, at det vil I kunne bruge i andre sammenhænger også, forklarer hun.

Lene Maigaard understreger, at sekretariatet helt bevidst havde valgt ikke at være til stede under seancen.

– Meningen var, at I skulle tale med hinanden, ikke med os. Det skal I nok få lejlighed til senere, lover hun.