Svangreomsorgen skal prioriteres højere

Sundhedsministeren og en stor del af Folketingets partier vil forbedre forholdene på fødeafdelingerne. Men hvornår og hvordan det skal ske, er der ikke enighed om.

Der er mange og vigtige grunde til, at forholdene på fødeområdet skal forbedres. Det var konklusionen på et åbent samråd, som Enhedslisten og SF havde indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til efter måneders intenst fokus på det i medierne og blandt Folketingets partier. Samrådet blev afholdt 29. marts.

– Der er ingen tvivl om, at fødeområdet skal prioriteres højere, end det bliver nu, sagde ministeren, der lægger vægt på, at graviditet, fødsel og barsel skal ses i en helhed. Ministeren har ved flere lejligheder talt om behovet for fødsels- og familieforberedelse af en højere kvalitet end den, vi ser i regionerne i dag.

– En god fødselsforberedelse er en forudsætning for et godt fødselsforløb. Forberedelsen kan finde sted i mindre grupper, men det er ikke optimalt at holde det som auditorieundervisning, sagde ministeren og henviste til egne erfaringer.

Sort på hvidt

I mediedebatten om forholdene på fødeafdelingerne bliver det jævnligt nævnt, at antallet af jordemødre er steget markant over de sidste årtier, mens antallet af fødsler har ligget stabilt. Så hvad er problemet, har blandt andet økonomer spurgt.

Hvad vil partierne?
Flere partier er den seneste tid kommet med nye konkrete udspil på fødeområdet. Det gælder blandt andre:

Enhedslisten Minimumsrettigheder til fødende og forbedrede arbejdsforhold for ansatte i svangreomsorgen.

SF Førstegangsfødende skal garanteres forældre- og fødselsforberedelse og jordemoderkonsultationer før og efter fødslen. Alle fødende skal have ret til at blive på hospitalet i op til to dage. Mere jordemodertid før og under fødslen.

Venstre Fødende skal have ret til at have samme jordemoder gennem hele forløbet, ret til to dages ophold på hospital eller barselshotel efter fødsel, hjemmebesøg af fx jordemoder efter fødslen, fødsels- og forældreforberedelse i mindre hold, tilbud om screening for efterfødselsdepression og desuden venstre opfordrer Venstre regionerne til evt. at inddele store fødesteder i mindre fysiske og organisatoriske enheder.

Konservative vil fra 2022 tilføre 244 ekstra jordemødre til fødeafdelingerne.

– Vi hører jævnligt i medierne, at der i dag er betydeligt flere jordemødre ansat i regionerne end tidligere. Nu ved vi sort på hvidt, hvad begrundelserne er. I stedet for at se på antallet af fødsler, så skal vi se på forløb. Flere har komplicerede forløb, hvor der er brug for mere omsorg i graviditeten og mere overvågning under selve fødslen og længere indlæggelse. Der er også øget krav til dokumentation og flere faglige procedurer, der er medvirkende til, at jordemødrene kan fortælle om meget belastede arbejdsforhold, sagde Heunicke.

Ministeren henviste desuden til, at antallet af akutte og ambulante henvendelser er steget. Det samme gælder for gravide med kroniske og psykiske lidelser.

Problemerne kan ikke vente på løsning

Selvom der er bred enighed om, at der skal ske forbedringer på fødeområdet, så er der ikke enighed om, hvornår og hvordan det skal ske. Sundhedsministeren holder fast i, at forholdene i svangreomsorgen skal være en del af forhandlingerne om en sundhedsaftale, som er berammet til efteråret.

Det var flere sundhedsordførere uenige i.

– Hvis jeg var gravid og havde siddet og lyttet med i dag, ville jeg være meget skuffet, for ministeren har intet sagt, der peger fremad. Hvad har forhindret regeringen i at fremlægge et forslag? Og er man på vej ud i et løftebrud? spurgte Venstres Jane Heitmann med henvisning til regeringens valgløfte om ret til to dages indlæggelse i graviditeten.

Konservative har stillet forslag om at tilføre 244 jordemødre til fødeafdelingerne. – Han sparker bolden til hjørne, når han udskyder til sundhedsreformen, hvor vi skal tale om alle mulige andre ting. Det her kræver en hurtig reaktion, sagde Per Larsen, sundhedsordfører hos Konservative.

Enhedslisten og SF stiller forslag om en række rettigheder til gravide, fødende og barslende. Partierne har siden fået flertal for et beslutningsforslag om, at forhandlingerne om forbedringer på svangreområdet skal starte inden sommer. Området og problemerne er for presserende til, at det kan vente til efteråret forhandlinger, lyder det fra flere partier.