Sundhedsministerens løfter

Jordemoderforeningen har været på besøg hos indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Vi havde bedt om et møde, der kunne ligge forud for vores kongres, og det var fint, at vi nåede det. For vi fik noget med os fra mødet, som kunne glæde kongresdeltagerne og lyse op i de korte dage!

På baggrund af vores fremlæggelse af de problemer, som den danske svangreomsorg står over for, fik vi følgende tilsagn fra ministeren:

Lars Løkke Rasmussen lovede for det første, at Sundhedsstyrelsen i 2005 går i gang med en revision af retningslinjer for sundhedsvæsnets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

Jamen, er retningslinjerne ikke gode nok, vil nogle måske spørge? Det har vi selv talrige gange fremhævet… Men dels er der udvikling af nye tilbud og af ny teknologi, der giver anledning til at røre i gryden, dels er der for mange udbydere af ydelser, der slipper godt fra et dårligt, et utilstrækkeligt eller et ikke vidensbaseret tilbud.

Lars Løkke Rasmussen lovede for det andet, at der i 2005 vil blive igangsat en Medicinsk Teknologi Vurdering af kejsersnit.

Det er en rigtig god ide at følge op på de seneste års udvikling i sectiotallet. Lad os få lup på fordele og ulemper, og lad os arbejde i retning af fælles anvisninger på dette område, så kvinder ikke lades i stikken i tilfældige valg. Jordemoderforeningen og DSOG har i forvejen aftalt at mødes om emnet først i 2005 og det vil nu, efter ministerens løfte, sandsynligvis kunne komme til at lægge op til samarbejdet med Sundhedsstyrelsen.

Lars Løkke Rasmussen lovede for det tredje – ikke nødvendigvis at løse, men i hvert fald at se nærmere på placeringen af den forebyggende indsats på vores område samt at overveje, hvorledes de kommende regioner kan matche fælles landsdækkende standarder i svangreomsorgen i modsætning til i dag, hvor en række amter ikke lever op til de fælles sundhedsfaglige anbefalinger.

Det synes jeg, er gode takter i den rigtige retning. Jordemoderforeningen har i foråret afgivet høringssvar om jordemødres indplacering i den ny struktur. Høringssvaret kan ses på vores hjemmeside. Nu skal vi have beskrevet flere modeller for jordemødres opgaveløsning.

Det har vi lovet ministeren, og skønt det ellers ikke er et stålsat motto hos os, at der altid skal være et lige bytte (jordemødre ville med nogen ret kunne sige, at vi afleverer mere end vi får), så kan vi vel nok sige, at når ministeren lover os noget, så lover vi også ham noget… Noget for noget, når venskab skal holde.

Og mens vi arbejder i den rigtige retning: God jul og godt nytår til alle Jordemoderforeningens medlemmer!

Jeg håber, at 2005 byder os alle bedre indhold i arbejdslivet, bedre løn for indsatsen og bedre omsorg til familierne.

Lillian Bondo, formand