Sundhedshusene blomstrer

Københavns kommune har netop vedtaget at oprette ti sundhedshuse. Kommunen ser meget gerne, at husene også befolkes af jordemødre, men vil ikke love andet end, at der stilles lokaler til rådighed.

Sundhedsfremme og forebyggelse skal have en fremtrædende plads i hovedstadens sundhedsvæsen. Ikke bare i teorien. Borgerne i København skal lære at tænke i sundhed og i sund livsstil, og det skal oprettelsen af ti sundhedshuse i København hjælpe med til. København har i forvejen flere sundhedscentre, der primært beskæftiger sig med genoptræning og patientundervisning, mens sundhedshusene også skal rumme en række funktioner som praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og jordemødre. Målet er, at halvdelen af kommunens 340 praktiserende læger med tiden kommer til at indgå i et sundhedshus, hvoraf de første to forventes indviet i det kommende efterår. Det ene får til huse på det tidligere Amager hospital og det andet i lokaler på Vesterbro.

Kommunens politikere satser også på, at borgerne vil kunne konsultere en jordemoder i de kommende sundhedshuse.

– Vi vil meget gerne have jordemødrene med, det vil være en kæmpe styrke. For mig at se, er graviditet ikke en sygdom og hører mere hjemme i et sundhedshus end på et sygehus, siger Mogens Lønborg (kons.), der er sundhedsborgmester i Københavns kommune. Men borgmesteren forestiller sig ikke, at forebyggelse og sundhedsfremme til gravide af den grund bliver et kommunalt anliggende eller at kommunen skal bekoste aktiviteterne.

– Pengene til de aktiviteter, vi har planer om i sundhedshusene, er der jo i forvejen, fx i jordemodervæsnet, så der er ikke umiddelbart planer om at bevilge flere penge til sundhedsfremme og forebyggelse til gravide. Når og hvis aktiviteterne og samarbejdet i sundhedshusene udvikler sig, vil jeg arbejde for at støtte udviklingen også inden for svangreområdet, lover Mogens Lønborg. Hvis der er stemning for at kommunerne skal overtage en del af ansvaret for svangreomsorgen, der i dag er en regional opgave, så er det også i orden med den kommunale borgmester.

– Hvis man synes, at jordemødre skal være ansat i kommunalt regi, så er det fint med mig. Men det kræver en lovændring, så der skal være stemning for det i Folketinget, siger Lønborg.

Fra Lyrskovgade til Vesterbrogade
Regionshospitalet i Hvidovre har allerede indgået aftale med Københavns kommune om et lejemål i det første sundhedshus, der får adresse på Vesterbrogade. Jordemødrene fra jordemoderkonsultationen i Lyrskovgade, ligeledes på Vesterbro, flytter sidst på året til nye lokaler i sundhedshuset. Halvdelen af konsultations-aktiviteten på selve Hvidovre Hospital flytter også med. Det er en tilfreds chefjordemoder, der har været med til at indgå aftalen.

– Vi får bedre forhold med bedre lokaler, undervisnings- og sekretærfunktioner. Jeg håber, at vi også får mulighed for at flytte med ud på Amager Hospital, og at andre kommuner får samme ide og opretter lokale sundhedshuse, siger Marianne Skovby Rasmusson, der ser frem til, at Hvidovre kommune konkretiserer tilsvarende planer. En ting mangler imidlertid i det kommende sundhedshus:

– Vi er kede af, at sundhedsplejerskerne ikke skal bo i sundhedshuset. De får måske lokaler til mødregrupper, men et tættere geografisk fællesskab ville have været godt, mener chefjordemoderen.

Aktuelt er der ikke planer om at oprette en sattelit af hospitalets svangreambulatorie i sundhedshuset på Vesterbro.