Succes på hjul

I Hillerød får alle flergangsfødende tilbud om jordemoderbesøg i hjemmet tre dage efter fødslen. Det giver afveksling i arbejdsdagen for jordemødrene og så er det for en gangs skyld familierne, der er på hjemmebane. Jordemoderbilen er med til, at det er økonomisk rentabelt at komme rundt til alle hjem.

En lille hvid energiøkonomisk bil har været med til at ændre arbejdslivet for en gruppe jordemødre på Hillerød Hospital. Den sparer samtidig nybagte familier for mange kilometer på landevejen. Og så sparer den penge til regionen. Så alt i alt er jordemoderbilen en succes.

Region Hovedstaden anskaffede bilen i marts i år og siden har den kørt 12.660 kilometer med en af de jordemødre, der indgår i ambulantteamet, bag rattet. Jordemoder Helle Vibeke Jansen er en af dem:

– Det er en meget givende at være med i teamet. De dage, man er ude at køre er særlige fordi de er så afvekslende og fordi man får mulighed for at møde familierne der, hvor de er på hjemmebane. Det giver en ekstra intimitet og åbenhed, siger Helle Vibeke, der også fungerer som uddannelsesvejleder.

Bilen er ude at køre hver dag, hvis der er behov for det. Også i weekenden og på helligdage. De kvinder, der får tilbudt besøg af en jordemoder, er de flergangsfødende, der som udgangspunkt bliver udskrevet fire til seks timer efter fødslen.

Frem til foråret 2012 var det de nybagte familier, der måtte ud at køre for at mødes med en jordemoder. Den gang foregik alle ambulante undersøgelser og samtaler i efterfødselsklinikken på sygehuset. Helle Vibeke var også dengang en del af barselteamet, så hun føler sig godt klædt på til opgaven. Alle jordemødrene i teamet er erfarne og med stor viden om barsel og amning.

– Vi samarbejder fint med barselafdelingen og bruger for eksempel deres vejledning for, hvad vi skal undersøge for og hvilken information vi skal sikre os, at familierne har. Og jeg bruger hotline, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, siger Helle Vibeke. Hotline betjenes af en erfaren sygeplejerske fra barselafdelingen og har åbent døgnet rundt. Hotline er et tilbud til alle nybagte familier fra de er kommet hjem til de har haft det første besøg af sundhedsplejersken.

Også fra sundhedsplejen er der tilfredshed med hjemmebesøgene, der gør, at der er lidt mindre pres på det første besøg af en sundhedsplejerske.

En dag på fire hjul
Jordemødrene i teamet skiftes til at passe den kørende tjans. Der er afsat en time til hvert besøg. Alle får tilbud om besøg uanset afstand mellem sygehus og bopæl. De ambulant fø- dende bliver kontaktet telefonisk dagen efter fødslen – dette står det ambulante team for – og her aftales det, hvornår det passer familien at jordemoderen kommer på besøg. Besøget skal ligge på 3. eller 4. dagen for, at det passer med hælblodprøven. Hørescreening foregår stadig på hospitalet, når barnet er ca. ti dage gammelt. Det er et stort ønske fra jordemødrene også at lave denne undersøgelse.

– Det ville da være fint for forældrene, at vi også kunne foretage hørescreeningen, når vi er derude. Men af forskellige grunde ligger den fortsat i et andet regi og her på sygehuset, fortæller Helle Vibeke.

Når teamjordemoderen møder på arbejde, ligger der en rutebeskrivelse sammen med journaler på de kvinder, som hun skal besøge den dag. Når jordemoderen kommer hjem fra besøg, skal notaterne på tjekskemaet journaliseres og rutebeskrivelse for næste dag skal skrives og journalerne findes frem.

Helle Vibeke ser også ordningen som en stor gevinst for de jordemoderstuderende.

– De studerende har mulighed for at træne i at kommunikere og vejlede i en anden kontekst end hospitalsmiljøet, siger den uddannelsesansvarlige jordemoder.