Stress på Folkemødet

På folkemøde 2016 tog jeg arbejdsmiljøbrillerne på og hørte flere debatter og var til workshops.

Vi jordemødre synes jo nok, at vi har særlige forhold omkring vores arbejde, der kan være udfordrende for det gode arbejdsmiljø. Skiftende arbejdstider med natte- og døgnvagter, krævende en-til-en omsorg, stort ansvar for mors og barns liv og helbred. Desuden er vi sjældent i vagt med de samme kollegaer. Uforudsigelighed og stor travlhed er også hverdag for mange jordemødre. Og selvfølgelig den store grad af forstyrrelser i fritiden, som mange oplever ved akutte kald eller omlæggelse af vagter.

Men vi deler mange forhold med resten af arbejdsstyrken i Danmark. Mentale helbredsproblemer forekommer på alle arbejdspladser. Forskere fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) præciserer, at en hyppig årsag til stress er medarbejderes manglende muligheder for at løse kerneopgaven fagligt og personligt tilfredsstillende og det opleves overraskende skamfuldt for den enkelte. Forskerne giver dog gode bud på, hvorfor det er sådan. Vi anvender os selv og egne kompetencer i arbejdet, og derfor opleves reduceret arbejdsevne, som man oplever ved stress, som os selv, der ikke virker. Det er dermed en form for identitetskollaps.

Mange arbejdspladser oplever, at det er svært at arbejde med det gode arbejdsmiljø. 95 procent af alle ledere synes, det er vigtigt at arbejde med at have et godt psykisk arbejdsmiljø, men 40 procent føler sig dårligt klædt på til opgaven. Forskernes forslag er, at ledere bør trænes både i at spotte stressudløsere og samtidig også trænes i tilbagevenden.

Forskningen tyder på, at det tager op til 18 måneder for en medarbejder at være fuldt tilbage, hvor den tålmodighed, som er så vigtig, måske ikke altid er muligt med de systemer, vi har i Danmark. Kan man så forebygge? Ja, bestemt. Robusthed er det nye buzz-word, når man taler om medarbejdere og stress, men flere forskere vil gerne, at vi forholder os kritisk til det som fænomen, der er indhentet fra militærpsykologien. Som Malene Friis Andersen, NFA, sagde: “Der skulle gerne være forskel på at gå i krig og gå på arbejde”.

Hvad man derimod sagtens kunne arbejde med er social kapital, som man talte om og arbejdede med både i det offentlige og private for nogle år tilbage. Man kan måle på social kapital og finde ud af, hvad skal der til for at skabe positiv forandring. Forskerne er enige om, at ledere har et særligt ansvar, ligesom TR og Amir jo bør arbejde med emnet. Men det understreges også, at medarbejder har ret til at bringe tingene på banen – og ikke skal vente på. at lederen gør det.

‘Videncenter for arbejdsmiljø’ og NFA tilbyder både viden, forskning og arbejdsredskaber til arbejdspladserne, hvor nøgleordene er relationer, dialog og samarbejde. 

Ann-Birgitte Havelund Nielsen er netop fratrådt som næstformand i Jordemoderforeningen. Er nu ansat som vicechefjordemoder på Universitetshospitalet Skejby.