Stress og sygefravær tages i opløbet

Jordemødrene har i flere år været coaches for kollegaerne i Familiecenteret på Aabenraa Sygehus; og nu også stresscoaches. Det har været med til at forbedre trivslen blandt alle medarbejdere, fortæller jordemoder og klinikleder Kirsten Salk.

Hjertebanken, søvnproblemer og koncentrationsbesvær. Det er blot nogle af de stress-symptomer, som kan melde sig, når det hele bliver for uoverskueligt, både på arbejdspladsen og i privatlivet. I værste fald kan det resultere i lange sygemeldinger. Men det har de sat ind over for på Familiecenteret på Aabenraa Sygehus, hvor ni jordemødre og to sygeplejersker i 2014 blev uddannedet stresscoaches for at tage hånd om deres kollegaer i knibe. Et tilbud for alle faggrupper. 

– Jeg oplever, at folk ikke i den grad bliver sygemeldte, fordi de får hjælp til at komme i gang med at håndtere de ting i arbejdslivet og derhjemme, som er årsag til, at stressen dukker op. Stresscoaching hjælper til at belyse for den enkelte, hvad det er, der trykker, siger Kirsten Salk, jordemoder og klinikleder på Graviditets- og fødselsklinikken, Familiecenteret, Aabenraa Sygehus. Også i forhold til arbejdsmiljøet har ordningen med både stresscoaching og generel kollega-coaching givet pote, fortæller hun. 

– Tanken bag var, at det skulle gøre en forskel i forhold til medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel; gøre noget godt for vores arbejdsmiljø. Og jeg mener, at vi har fået fuld valuta for de ressourcer, vi har investeret i det, siger kliniklederen.

Intet slipper ud
Medarbejderne kan kontakte en af de elleve stresscoaches direkte uden at skulle gå gennem lederen, som dog skal vide, hvem der har fået coachseancer, og hvor mange gange – af hensyn til dokumentationen. Andre gange går ’henvisningen’ via lederen. Men indholdet af samtalerne er altid fortroligt.

– Der slipper ikke noget ud fra de coachseancer. Og det er også årsagen til, at de fungerer så godt, tror jeg. Medarbejderne kan føle sig fuldstændig trygge, fordi de ved, at det er et fortroligt rum, hvor intet kommer uden for dørene – heller ikke til lederen. De ved godt, at jeg som leder får deres navn, men det synes de ikke, der er noget farligt i, siger Kirsten Salk.

Udover trygheden betyder kollega-coachingen også, at færre problemer havner på hendes bord.

– Jeg oplever, at problemerne bliver løst, inden de når hertil. Jeg synes også, at jeg kan mærke på hele medarbejderskaren, at man er mere opmærksom på hinanden og tager mere ansvar for enten at få taget hånd om en kollega eller få sagt til mig, at jeg skal være opmærksom på, at den og den ikke har det så godt, fortæller Kirsten Salk. 

”Stresscoaching hjælper til at belyse for den enkelte, hvad det er, der trykker.”
Kirsten Salk, jordemoder og klinikleder, Graviditets- og fødselsklinikken, Aabenraa Sygehus