Strateginotatet

Det var tredje gang, at Jordemoderforeningen strateginotat var på dagsordenen på en kongres. På kongressen i 2008 blev det besluttet at udarbejde en strategi for foreningens fremtidige arbejde med henblik på beskæftigelse, ddannelse og forskning, svangreomsorgens struktur, ledelse, det gode arbejdsliv og forskning. På de følgende tre kongresser har strateginotatet været på dagsordenen, hvor mål og målopfyldelse har været diskuteret.

Der er stor tilfredshed med notatet, som kredsene bruger som idekatalog, diskussionsoplæg og pejlemærker for det løbende lokale arbejde.

Jeg er stolt over, at der er så mange gode ideer i strateginotatet, og det er fint, at det lægger op til, at vi alle skal arbejde for at nå målene, sagde Trine Ørum fra Syddanmarkskredsen.

Et af de mål i strateginotat, som denne kongres kunne vinge af, var oprettelse af en monofaglig kandidatuddannelse for jordemødre. Det mål kom i hus i efteråret 2014.

I det strateginotat, som indeværende kongres sluttede op om, står der som 2016 mål: “De første kandidater i jordemodervidenskab har ansættelse i forlængelse af deres uddannelse”.

Målet er desuden, at indholdet af en landsdækkende eller lokalt udbudt uddannelse til specialjordemoder i intensiv fødselshjælp er fastsat i 2016.

Strateginotatets mål om, at der i 2016 er etableret kontinuitetsmodeller i alle regioner, vakte debat.

Eva Skovrind fra Sjællandskredsen fortalte, at politikerne i Region Sjælland gerne ser flere kendte jordemødre. De er forhippede på at få os ind i flere kontinuitetsmodeller. De presser os – hvis vi ikke vil, så tror de, at de kan tvinge os. Det er ekstremt vigtigt, at kendt jordemoder bliver lokalt forhandlet og kun er for dem, som ønsker det, sagde Eva Skovrind.

Hanne Barslund fra Region Midtjylland har problematikken tæt inde på livet. I den midtjyske region arbejder op mod hver fjerde jordemoder på nogle arbejdssteder i kontinuitetsmodeller.

– Jeg tror, at det måske kun er ti procent af jordemødrene, der har et familie- og privatliv, der egner sig til at være kendt, sagde Hanne Barslund, der glæder sig over, at Jordemoderforeningen har ændret holdning og ikke kun ser på aflønningen som en hindring for at arbejde i en kontinuitetsmodel.

Lillian Bondo kunne berolige med, at der ikke vil blive lavet landsdækkende aftaler om kontinuitetsmodeller.

– Der bliver ikke tale om, at vi vil acceptere, at nogen tvinges ind i en kontinuitetsmodel.

Der vil kun blive succes med sådanne modeller, hvis der er tilfredse jordemødre bag.

Strateginotatets afsnit om ledelse er med inspiration fra Lederkredsen blevet udbygget og detaljeret. I notatet lægges der op til, at der skal være fokus på aktiv rekruttering og tidlig opsporing af lederspirer, understøttelse af nye ledere, aktiv udvikling af alle lederprofiler samt professionalisering af lederopgaven – ikke mindst på topniveau. Til det sagde Anette Frederiksen, formand for Lederkredsen.

– Niveau 1 lederen kan ikke sidde med snuden nede i driften. Hun skal have tid og rum til kommunikation opad og til siderne.