Store variationer i barselstilbud til førstegangsfødende

Organiseringen af barselperioden for førstegangsfødende er forskellig landet over. En fælles tendens er dog, at man tilstræber hurtig udskrivning af omkring halvdelen af de nybagte mødre og deres børn.

Lukningen af de sidste senge til nybagte førstegangsforældre på Patienthotellet på Rigshospitalet gav genlyd i mange medier. Lukningen er en “normalisering” af tilbuddet til familierne, lod hospitalet vide i en pressemeddelelse.

Men hvad er egentlig “normalt”, hvad angår de enkelte fødesteders tilbud til de nybagte førstegangforældre?

Tidsskrift for Jordemødre har indhentet oplysninger fra en række fødesteder, der viser store variationer både mellem fødestederne i samme region og regionerne i mellem. Definitionen på “ambulant fødsel” varierer også. Vi har derfor valgt at skrive det antal timer/døgn, som det enkelte fødested tilbyder indlæggelse. Flere steder står over for ændringer i barseltilbuddet i retning af kortere indlæggelsestid.

Flere steder er målsætningen, at halvdelen af de førstegangsfødende går hjem inden for 4-6 timer/24 timer efter fødslen.

Alle steder er der mulighed for kontakt via barseltelefon i syv dage efter fødslen.

De fleste steder tilbyder efterfødselssamtale i barselklinik 48-72 timer efter fødslen.

I det følgende ses et udpluk af tilbud til førstegangsfødende på fødesteder i de fem regioner.

Region Hovedstaden 
Rigshospitalet. Hjem efter 4 timer. Besøg af jordemoder på førstedagen. 
Hvidovre Hospital. Indlæggelse 1-2 dage 
Nordsjællands Hospital, Hillerød. Hjem efter 4-6 timer. Besøg af jordemoder på 1. og 3. dagen. Opringning fra barselgangen på 2. dagen. Alternativt mulighed for at blive på patienthotel i 24 timer.

Region Sjælland
Sjællands Universitetshospital, Roskilde Roskilde Sygehus.Indlæggelse 1-2 dage. Reelt går en del hjem efter 4-6 timer pga. fuld belægning på barselgang. 
Slagelse Sygehus. Indlæggelse 24-36 timer. Hvis ambulant fødsel da tilbud om jordemoderbesøg hjemme.

Region Syddanmark 
Odense Universitetshospital. Hospitalets (og regionens) mål er, at halvdelen går hjem kort efter fødslen. Aktuelt går 40 procent hjem direkte fra fødegangen (et fåtal indenfor 24 timer). Besøg af jordemoder på 2. dagen. 
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Indlæggelse i op til 24 timer. Opringning dagen efter med tilbud om jordemoderbesøg hjemme. 
Svendborg Sygehus. Indlæggelse i op til 24 timer, men flest mulige hjem tidligst muligt. Jordemoderbesøg på 2. dagen i hjemmet hvis hjem inden for 24 timer.

Region Midtjylland 
Regionshospitalet Viborg. Indlæggelse i 1-2 døgn. Hvis hjem indenfor 24 timer, da jordemoderbesøg i hjemmet. 
Aarhus Universitetshospital, Skejby. 48 timers indlæggelse. Der tilbydes ikke hjemmebesøg, hvis man går hjem tidligere.

Region Nordjylland 
2-3 døgns indlæggelse, som stort set alle førstegangsfødende tager imod. Ensartet tilbud på regionens fødesteder.

Læs også artiklerne

Nyt barselstilbud, Tidsskrift for Jordemødre nr. 9, 2018

Dialog og anerkendende vejledning giver tryghed, Tidsskrift for Jordemødre nr. 9, 2018