Store fordele ved glidende overgang til pensionen

Det behøver ikke være et enten-eller, når du skal beslutte, om du vil blive i arbejde eller starte pensionen. Med delpension er det nemlig muligt at lave en kombination. Og det kan både være til gavn for dig selv og din arbejdsplads.

Det er en stor beslutning, når krydset for den sidste arbejdsdag skal sættes. En hverdag, der har været fyldt med faglige udfordringer og fællesskab med kolleger, skal erstattes med en ny tilværelse som pensionist med andre aktiviteter og relationer. Og det kan være en svær overgang.

Der er dog forskellige tiltag, der kan være med til at lette overgangen. En ny analyse udarbejdet af PwC for Sundhedsstyrelsen finder blandt andet frem til, at mange har glæde af en gradvis nedtrapning fra arbejdsmarkedet, fordi det gør det muligt for den enkelte at bevare de professionelle og personlige fællesskaber på arbejdspladsen og samtidig forberede sig til seniorlivet.

En måde at trappe langsomt ud af arbejdslivet er gennem ordningen delpension. Med delpension kan du kombinere et par dage om ugen som pensionist med dage på arbejdet. Du kan gå på delpension fra den dag, hvor du kan begynde at få udbetalt pension fra din pensionskasse.

Og det vækker interesse hos medlemmerne i PKA. En undersøgelse blandt 3.200 medlemmer i PKA viser, at 54 procent ønsker en glidende overgang til pensionen. Og spørger man medlemsdirektør i PKA, Tomas Frydenberg, vil interessen for delpension blive større de kommende år.

– Vi tror, at flere vil vælge delpension fremover, fordi det er et oplagt alternativ til et fuldstændigt stop på arbejdsmarkedet. Samtidig stiger folkepensionsalderen i disse år, og det tror vi, vil øge interessen yderligere, fortæller Tomas Frydenberg.

Ikke klar til endegyldigt farvel
En af dem, der kan se fordelene i at vælge en glidende overgang til pensionen, er Pernille Jordt Duedahl. Pernille er 59 år og arbejder på fuld tid som uddannelsesansvarlig jordemoder på Hvidovre Hospital. Noget af det, hun brænder for i sit job, er at give glæden og stoltheden ved jordemoderfaget videre til de studerende.

– Jeg elsker mit job. Og hele hverdagen på klinikken med mine kolleger. Det tror jeg, jeg får svært ved at undvære, fortæller Pernille og tilføjer, at hun ikke kan se sig selv som fuldtidspensionist.

Interesser og aktiviteter er der ellers nok af til at kunne fylde en pensionisttilværelse ud: Familien med alle de børn der er, cykelture, kajak, læsning, foredrag og hygge med veninderne er nogle af de ting, som hun kan se frem til.

– Alt det glæder jeg mig til. Men omvendt føler jeg mig slet ikke parat til at sige farvel til jordemoderfaget. Der er selvfølgelig også nogle økonomiske fordele ved at blive længere i arbejde, men for mig handler det mest om, at jeg ikke har lyst til at stoppe helt, fortæller Pernille.

Hun tilføjer, at det også har betydning, at hendes mand er fem år yngre end hende og derfor har længere udsigt til pensionen.

– Vi kan følges mere ad, hvis jeg går på delpension fremfor pension på fuld tid. Så jeg stadig arbejder lidt, mens han arbejder, fortæller hun.

Seniorer sikrer høj faglighed
Muligheden for at blive længere tid på arbejdsmarkedet med færre timer vækker også interesse fra Jordemoderforeningen.

Seniormedarbejdere besidder nemlig en erfaring og viden, der er guld værd for arbejdspladsen og kollegerne, mener forhandlingschef i Jordemoderforeningen, Lene Maigaard.

– Det vil betyde rigtig meget for både fagligheden og arbejdsmiljøet, hvis man kan beholde flere ældre jordemødre på arbejdspladserne. Og der skal helst være nok til, at der på den måde kan være værdifuld erfaring og kontinuitet til stede i alle døgnenes vagter, siger Lene Maigaard og tilføjer, at jordemodergruppen er en af de yngste faggrupper i sundhedsvæsenet. Der uddannes flere unge jordemødre og andelen af ældre jordemødre bliver dermed mindre, og det kan udfordre stabiliteten og kontinuiteten på arbejdspladserne.

Ifølge PKA’s medlemsdirektør, Tomas Frydenberg, kan delpension netop være en løsning, der kan få flere af de ældre jordemødre til at blive længere:

– Vi har lavet en analyse, som viser, at de medlemmer, der benytter sig af delpension, fortsætter på arbejdsmarkedet mere end to år længere end deres kolleger. Det kan være med til at sikre, at fagligheden og erfaringen ikke går tabt, fortæller Tomas Frydenberg og uddyber, at den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for medlemmer på delpension i 2019 er 67,5 år.

Forhandlingschef Lene Maigaard mener, at mere information om delpension kan få flere til at benytte sig af muligheden, men anerkender samtidig, at det kan blive en udfordring:

– Jeg tror, der kan være en barriere i, at arbejdet på hospitalerne, som jo er det absolut største arbejdsområde for jordemødre, er præget af stort arbejdspres med travlhed, skiftende vagter og en del indgreb i fritiden. Det gør det sværere at fastholde de ældre jordemødre. Så jeg tror, det i lige så høj grad handler om at skabe et godt arbejdsmiljø og gode arbejdspladser, som de ældre jordemødre oplever som mere attraktive end pensionisttilværelsen, fortæller hun.

Delpension og pension på pause
Du kan gå på delpension fra den dag, du kan få udbetalt pension fra din pensionskasse. Er du i tvivl om, hvornår det gælder for dig, kan du logge på pka.dk og se det under Selvbetjening.

Når du er på pension
Er du allerede begyndt på fuld pension, men får lyst til at arbejde lidt igen, kan du vælge at skrue ned for pensionen i en periode. Kontakt PKA, hvis du ønsker at gå fra fuld pension til delpension.

Du kan også sætte pensionen helt på pause i en periode, hvor du har anden indtægt.

Kontakt PKA på 39 45 45 40 eller på chatten på pka.dk, hvis du vil sætte pensionen på pause eller gå fra fuld pension til delpension.

En periode på delpension eller med pause i udbetalingen giver mere pension resten af livet fra den dag du skruer op for fuld pension.

Det skal du være opmærksom på
Hvis du går fra fuld pension til delpension eller sætter pensionen på pause, skal et eventuelt folkepensionstillæg beregnes på et nyt grundlag. Pensionsreformen 2018 har blandt andet medført mulighed for at spare ekstra op på en aldersopsparing fra de sidste fem år, før man når sin folkepensionsalder, og dels større effekt af fradraget ved indbetaling til fradragsberettiget pension. Når du begynder at få udbetalt en løbende pension – også selv om det ‘kun’ er en delpension – må du dog højst indbetale 5.200 kr. om året på aldersopsparing, og du får ikke det fulde udbytte af det nye fradrag på indbetalingerne til din fradragsberettigede pension.

Kontakt PKA på 39 45 45 40 eller på chatten på pka.dk, hvis du har brug for rådgivning, før du vælger delpension.