Stor interesse for arbejdsmiljøundersøgelsen

Det ligger allerede nu klart, at Jordmoderforeningens arbejdsmiljøundersøgelse på i hvert tilfælde ét punkt bliver en succes. Endnu inden undersøgelsen er helt afsluttet, nærmer svarprocenten sig de 80.

Det ligger allerede nu klart, at Jordmoderforeningens arbejdsmiljøundersøgelse på i hvert tilfælde ét punkt bliver en succes. Endnu inden undersøgelsen er helt afsluttet, nærmer svarprocenten sig de 80.

En glad hovedbestyrelse kunne således på sit sidste møde konstatere, at uanset hvad undersøgelsen så i øvrigt vil vise, så har medlemmerne tilsyneladende taget behovet for en undersøgelse til sig. Hovedbestyrelsen forventer, at undersøgelsesrapporten er færdig midt i september. Til kongressen i november vil hovedbestyrelsen fremlægge forslag til en konkret handlingsplan for en forbedring af arbejdsmiljøet i jordemoderfaget, der bygger på den viden og den inspiration, undersøgelsen giver.

På de arbejdspladser, hvor leder og tillidsrepræsentant er enige om sammen med personalet at arbejde for en forbedring af arbejdsmiljøet, kan undersøgelsens lokale resultater stilles til rådighed af analyseinstituttet cASA i det omfang, ingen enkeltpersoner eller mindre grupper kan identificeres i materialet. De lokale data vil være tilgængelige fra midten af november.