Stigende antal overvægtige gravide

Det hastigt stigende antal overvægtige gravide giver svangreomsorgen nye udfordringer. Forebyggelse er — også her — at foretrække, men problemets omfang kalder desuden på behandlingsmuligheder ved de komplikationer, som fedmen fører med sig nu og her.

I dette temanummer har vi valgt både at fokusere på de sundhedsmæssige konsekvenser af overvægten og på de forholdsregler, som læger og jordemødre må træffe, når de sidder over for en overvægtig gravid. Det handler blandt andet om tilbud om hyppigere scanning for at følge med i fosterets vækst og om anlæggelse af en ”forebyggende” epiduralblokade.

I temaet beskriver vi desuden en række tilbud til overvægtige gravide, hvor de gennem motion og kostomlægning motiveres til livsstilsændringer. De nyeste erfaringer viser, at det mest holdbare resultat nås, når ændringerne ikke griber uhensigtsmæssigt og dramatisk ind i den enkelte kvindes og hendes families liv.

Endelig beskriver vi projekter, der skal undersøge om de tilbud, som overvægtige gravide får, rent faktisk også virker efter hensigten – altså om de føder sundere børn og selv kommer sundere og lettere ud af graviditeten og igennem årene efter.