Stiftende generalforsamlinger

Ny struktur med fem regioner

Jordemoderforeningen ændrer struktur med virkning fra 1. juni 2005. Fra denne dato lægges de nuværende 14 kredse sammen til fem regionskredse, der geografisk følger de kommende regioner.

Samtidig dannes Lederkredsen, der kommer til at bestå af alle jordemødre på lederoverenskomst.

Der skal afholdes stiftende generalforsamling til regionskredsene og til Lederkredsen i april eller maj. Datoerne for generalforsamlingerne fremgår af denne side.

Dagsorden fremgår af Jordemoderforeningens standardvedtægter:

 •  Valg af dirigent
 • Aflæggelse af årsberetning
 • Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Region Nordjylland
Tid:
Tirsdag den 3. maj 2005, klokken 17.30 til 20.30.
Sted: Ålborg Jordemodercenter, Urbansgade 32, Aalborg.
Tilmelding og forslag til dagsorden sendes til Helle Høy Simonsen på jdm.hsi@remove-this.nja.remove-this.dk, senest mandag d. 25 april. Der vil være spisning.

Region Midtjylland
Tid:
Mandag den 2. maj 2005 klokken 18.00.
Sted: Søndersøparkens festsal, Søndersøparken 4, Viborg (ved psykiatrisk hospital).
Arbejder du ved en af følgende fødeafdelinger, er denne generalforsamling aktuel for dig: Randers, Skejby, Horsens, Viborg, Silkeborg, Herning eller Holstebro.
Forslag, der ønskes behandlet, bedes givet til den nuværende kredsbestyrelse, senest otte dage før generalforsamlingen.
Der vil blive serveret et lettere traktement, og derfor er det nødvendigt med tilmelding til din lokale tillidsrepræsentant, senest tirsdag d. 26 april. 

Region Syddanmark
Tid:
Tirsdag den 17. maj 2005 klokken 18.00.
Sted: Jordemodercentret ved Kolding Sygehus, Skovvangen 2, Kolding.
Tilmelding til din lokale tillidsrepræsentant senest den 9. maj af hensyn til traktementet. 

Region Sjælland
Tid:
Mandag den 9. maj 2005 klokken 17.00 – ca. kl. 21.00.
Sted: Storstrømmens Sygehus i Næstved, mødelokalet på 15. sal.
Jordemødrene i Storstrøms-, Vestsjællands- og Roskilde Amter indkaldes til denne generalforsamling. Forslag og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være de nuværende bestyrelser i hænde senest 30. april 2005.
Af hensyn til traktementet vil vi bede om din tilmelding senest den 30. april 2005 til kredsformanden i din nuværende kreds. 

Region Hovedstaden
Tid:
Onsdag den 18. maj 2005 kl. 19.00.
Sted: Kantinen på Jordemoderskolen i København
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, skal være de nuværende kredsbestyrelser i hænde senest den 11. maj.
Af hensyn til forberedelse af et lettere traktement ønskes tilmelding ligeledes senest den 11. maj. Se opslag på din arbejdsplads. 

Lederkredsen
Tid:
Tirsdag den 12. april 2005 kl. 16.30 til 18.00.
Sted: Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, Fredericia
Efter Jordemoderforeningens nye love er alle jordemødre på lederoverenskomst pr. 1. juni 2005 medlem af lederkredsen. Denne generalforsamling skal skabe grundlaget for udvidelsen af lederkredsen, og alle jordemødre på lederoverenskomst er derfor indbudt til deltagelse i generalforsamlingen og det forudgående arrangement.
Dagsorden ifølge lovene:

 •  Valg af dirigent
 • Aflæggelse af formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren
 • Indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer, til ikrafttræden pr. 1. juni 2005, fremsat af bestyrelsen drøftes.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. På baggrund af beslutninger i forbindelse med vedtægtsændringer, afholdes der valg. Den nuværende bestyrelse foreslås udvidet med to nyvalgte medlemmer.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Ifølge lovene skal forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til sekretær Else Iseling, Nørreport 2B, 2tv, 6200 Aabenraa, e-mail Else_Iseling@remove-this.sja.remove-this.dk.

Tirsdag den 5. april kl. 16.00 har der været frist for opstilling af kandidater til kredsformandsposterne i Jordemoderforeningens kredse og til posten som landsformand.

Til ingen af disse poster er der indkommet mere end en kandidat, hvilket betyder, at de pågældende er valgt uden afstemning.

Som landsformand fortsætter Lillian Bondo de næste fire år. Lillian genopstillede med godt 200 stillere bag sit kandidatur.

Kredsformændene for de nye kredse bliver følgende:

 • Hovedstaden: Johanna Arnadottir
 • Sjælland: Susanne Andersen
 • Syddanmark: Kirsten Lyck
 • Midtjylland: Else Hansen
 • Nordjylland: Line Hundebøl Nielsen
 • Lederkredsen: Ellen Tobiassen

Disse 7 vil sammen med næstformand Kit Dynnes Hansen udgøre den nye hovedbestyrelse pr. 1. juni 2005.

Den nuværende hovedbestyrelse mødes sidste gang til HB-møde den 18. april.

Til lykke med valget til alle. Sekretariatet ser frem til samarbejdet med den nye ledelse og siger samtidig tak til alle i den nuværende hovedbestyrelse for alle de mange gode timer vi har tilbragt sammen til møder, kurser, konferencer, osv.