Stem ja!

Foto: Claus Boesen

Så blev overenskomstforhandlingerne afsluttet. Jeg har i tidligere ledere skrevet om vores fælles arbejde for at synliggøre jordemødrenes særlige vilkår og arbejdsforhold op til trepartsforhandlingerne. Resultatet, som nu foreligger sammen med OK-resultatet, er svært ikke at være tilfreds med.

Tak til alle jer, som har været med til at påminde de offentlige arbejdsgivere om, hvor vigtigt, unikt og hårdt jordemødrenes arbejde er – og at jordemødre landet over har fortjent et gedigent lønløft. Det får vi nu.

Derfor er budskabet fra en samlet hovedbestyrelse i Jordemoderforeningen også, at vi klart anbefaler medlemmerne at stemme JA til denne overenskomst!

For kombinationen af en god overenskomstaftale toppet op med varige og geografisk ligeligt fordelte trepartsmidler gør, at vi nu har taget et rigtig godt skridt mod en bedre løn til jordemødrene.

Tre mål vigtige mål fra Jordemoderforeningens strategi, som vi har kæmpet for i mange år, er dermed nået:

Jordemødre på det regionale område er sikret deres første centrale lønstigning allerede efter fire år i stedet for de nuværende otte år. Og jordemødre Stem ja! bliver fremover honoreret bedre for den belastning, det er at have vagtarbejde.

Det sidste mål, vi har nået, vil jeg gerne fremhæve lidt: Endelig er vi kommet op over de anbefalede 16 procent i pension for alle jordemødre.16 procent er anbefalingen, så man kan opretholde samme levestandard i ens pensionisttilværelse, som man havde i arbejdslivet. Personligt glæder denne del af resultatet mig virkelig meget, for det er så vigtigt, at vi som kvinder sikrer os selv økonomisk hele livet.

Kan vi så læne os tilbage og nedlægge Jordemoderforeningen, nu lønnen endelig bliver højere? Nej da! Selvom løn og pension er altafgørende, så er arbejdsmiljø og -vilkår det også. Vi har i Jordemoderforeningen haft stor vægt på fagforeningsbenet i de sidste 4-5 år. Det har nu båret frugt i form af regulære lønløft og løft af pensionen. Jeg mener, at tiden dermed er til at lægge vægten på professionsbenet i lige så høj grad. Vi skal have gang i samtalen om, hvor svangreomsorgen er på vej hen. Om kvinders mulighed for til- og fravalg. Og fokus på jordemoderprofessionen, på vores grunduddannelse og på hvordan vi dokumenterer, udvikler og forsker i jordemoderkundskab.

Der er nok at tage fat på og nok at arbejde med sammen i jordemoderfælleskabet. Men først: Stem JA til overenskomstforliget! Når denne overenskomst så er fuldt indfaset i 2026, er vi allerede klar igen til næste overenskomstforhandling, hvor vi kan diskutere, hvad der skal og bør prioriteres i den fremtidige danske svangreomsorg.