Spørgsmål og svar: Efterløn

Folketinget vedtog i slutningen af 2012 en tilbagetrækningsreform, der også får indflydelse på efterlønnen. Hvilken indflydelse det får for den enkelte, handler om alder, pensionsforhold mv.

Alle, der har indbetalt til efterlønsordningen, kan melde sig ud og få udbetalt det indbetalte beløb skattefrit. Hvis man ønsker beløbet udbetalt, skal man anmode a-kassen derom inden senest den 1. oktober 2012.

Hvis man vælger at gå ud af efterlønsordningen, mister man retten til at modtage efterløn, retten til at optjene skattefri præmie, retten til seniorjob og retten til fleksydelse.

Danske Sundhedsorganisationers a-kasse, DSA, har iværksat en informationskampagne om ændringerne i efterlønsordningen. På www.dsa.dk kan du få svar på spørgsmål om ordningen, og du kan se, hvor mange penge du har indbetalt til ordningen.

Du skal altså holde dig orienteret via din a-kasses hjemmeside.

Tidsskrift for Jordemødre har læst orienteringen fra a-kassen og har stillet følgende supplerende spørgsmål til DSA og til PKA:

1. Hvordan kan jeg være sikker på, at lovgiverne bibeholder retten til efterløn og retten til udbetaling af skattefri præmie, når jeg om et antal år har den alder, hvor det er relevant for mig?
Der er ingen garanti for, at lovgivningen ikke bliver ændret igen. Som det er lige nu, vil du altid kunne flytte dine efterlønspenge over på en pensionsopsparing. Denne del er ikke ændret.

2. Hvis jeg vælger at fortsætte i efterlønsordningen, vil det beløb, som jeg fremover indbetaler til ordningen, være fradragsberettiget som det har været hidtil?
Ja, her er der ingen ændringer. Det følger den gældende lovgivning.

3. Kan man vælge at få udbetalt en del af det indbetalte beløb til efterlønsordningen – men ikke det hele?
Nej. Hvis du vælger at få dine penge udbetalt, melder du dig definitivt ud af ordningen og kan aldrig komme med igen.

4. Hvis jeg dør, inden efterlønsalderen/inden den skattefri præmien kommer til udbetaling, får mine efterladte så det indbetalte beløb/ den skattefri præmie udbetalt?
Ja, boet vil altid få udbetalt indestående efterlønsbidrag samt skattefrie præmier.

5. Kan jeg tage min efterløn med til udlandet?
Når du får udbetalt efterløn, kan du frit bosætte dig i et EØS-land samt Schweiz, Grønland og Færøerne. Du kan højst opholde dig i øvrige lande op til tre måneder pr. kalenderår og samtidig få efterløn.

6. Kan jeg arbejde ved siden af, at jeg får efterløn?
Ja, du må arbejde så meget, du vil, mens du er på efterløn. I de uger, hvor du arbejder mindre end 29,6 timer om ugen, vil du få supplerende efterløn op til 37 timer. Arbejdet trækkes typisk fra i efterlønnen time for time.

7. Kan jeg optjene til den skattefri præmie samtidig med, at jeg er på efterløn?
Ja. Når du har haft dit efterlønsbevis i mindst to år og samtidig arbejdet 3.210 timer, har du mulighed for en skattefri præmie. Du optjener én præmie for hver 481 arbejdstimer.

8. Giver ordningen med seniorjob kun mulighed for ansættelse i en kommune? Ikke for eksempel i en region eller i en privat virksomhed?
Ja, ordningen gælder alene ansættelse i en kommune.

9. Er man sikret mod fyring, indtil man når efterlønsalderen, når man er ansat i et seniorjob?
Man er sikret ansættelse i et seniorjob, indtil man når efterlønsalderen – under forudsætning af, at man overholder de almindeligt gældende love og regler. Det vil fx sige, at man ikke tager af kassen.

10. Kan jeg vælge at indbetale mere på min arbejdsmarkedspension, end jeg gør nu via min ansættelse?
Du kan indbetale det beløb, du får fra a-kassen, til pension i PKA. Du har flere muligheder:

  •  Du kan indbetale hele – eller noget af – beløbet på en supplerende opsparing i PKA (Mer’ Pension). Udbetalingen fra a-kassen er skattefri. Indbetalingen af beløbet til den supplerende opsparing giver dig et fradrag i din personlige indkomst i 2012. 
  • Du kan også indbetale et beløb hver måned svarende til det, du indtil nu har indbetalt til efterløn, til en supplerende pension (hele indbetalingen bruges til alderspension)
  • Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du trækkes mere i lønnen til pensionsordningen. Så bruges indbetalingen til at forhøje alle pensionerne – dvs. også pensionerne ved førtidspension, ved død.

11. Hvis jeg kan, er det beløb jeg indbetaler ekstra så også skattefradragsberettiget? Løbende indbetalinger giver dig fuldt fradrag i den personlige indkomst i det skatteår, hvor du indbetaler. Du kan til hver en tid stoppe indbetalingen, så du forpligter dig ikke til noget, du ikke kan “komme ud af” igen.

12. Kan det bedre betale sig at indbetale til min pensionsopsparing end til efterlønsordningen?
Hvor får jeg mest for pengene, hvis jeg henholdsvis vælger at gå på efterløn/ikke går på efterløn, men få den skattefri præmie udbetalt? Der er desværre ikke nogen facitliste for, hvad der bedst kan betale sig. Det afhænger af dine ønsker til, hvordan og hvornår du vil på pension, hvor gammel du er, og hvilke muligheder du overhovedet har med de nye regler. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad du kan få ud af at indbetale dine efterlønsbidrag på en Mer’Pension i PKA+ Pension, hvis du er 45 år:

Indbetaling i 2012: 40.000 kr. (=engangsbeløb). Du får fradrag for indbetalingen i 2012.
+
Indbetaling hver måned fra marts 2012, indtil du er 65 år: 500 kr., der er fradragsberettiget.
=
Opsparing når du er 65 år: 224.00 kr. (før skat/afgift)

 Forudsætninger: Årlig rente: 4,0 %. Årlige omkostninger: 0,6 %. Årlig skat af afkast: 0,8 %. Årlig netto-rente: 2,6 %. Beløb i nominelle kroner.