Sommeren har som altid givet sved på panden

På fødestederne er det en kompliceret øvelse at få vagtplanerne til at hænge fornuftigt sammen i sommerperioden og samtidig så vidt muligt imødekomme jordemødrenes ferieønsker. Det kan de tale med om på både Skejby Sygehus og Hvidovre Hospital, som har forskellige udfordringer i forhold til ferieplanlægningen og også forskellige løsningsmodeller.

Et højt fødselstal om sommeren og mange jordemødre, der gerne vil holde ferie i skoleferien. Den kombination plejer at give sved på panden i forbindelse med ferieplanlægningen på fødestederne, og i år er ingen undtagelse. Sådan lyder det fra Trine Rosa Petersen, afdelingsjordemoder på Skejby Sygehus.

– Sådan har det været i alle de år, jeg har været på afdelingen, og udfordringen er ikke blevet mindre af, at Aarhus Kommune lige som mange andre kommuner har indført lukkeuger i daginstitutionerne, siger hun.

Lukkede daginstitutioner i uge 29 og 30 betyder, at jordemødre uden skolesøgende børn nu er mindre fleksible i forhold til at rykke ferien lidt, så den ikke ligger i de mest eftertragtede uger i skoleferien. I lukkeugerne kan forældrene stadig få deres børn passet. Men det er i andre rammer, med andet personale og måske også med børn, de ikke kender, så den løsning bliver typisk valgt fra.

– Samtidig har vi en forholdsvis ung personalegruppe. Derfor er der heller ikke mange med så store børn, at de ikke længere har behov for at holde fri i skoleferien, siger Trine Rosa Petersen.

Fødeafdelingen på Skejby Sygehus har i perioden 2015-16 og igen i 2017- 18 kørt en ordning med plads til 20 jordemødre, der sikrer dem tre ugers sammenhængende ferie i skoleferien. Halvdelen får det ene år ferie i de tre første uger af skoleferien, mens den anden halvdel får de tre sidste uger, og året efter bliver der byttet ferieperioder. Ordningen indebærer samtidig, at de skal arbejde i weekenden lige op til ferien eller i weekenden den uge, hvor ferien slutter.

– I de to perioder, vi har haft ordningen, har der været plads til alle dem, der ønskede at være med, og nogle har været med i ordningen i fire år, fortæller Trine Rosa Petersen.

De resterende jordemødre, der fx kan have fravalgt ordningen, fordi de måske gerne vil splitte ferien lidt op, afleverer ferieønsker med første, anden og tredje prioritet og kan maksimalt ønske to uger i skolernes sommerferie.

– Vi prøver at få puslespillet til at gå op, men i år var der 25 procent, som ikke fik opfyldt deres første prioritet, siger Trine Rosa Petersen.

For at få vagtplanerne til at hænge sammen har det lige som andre somre været nødvendigt, at jordemødrene tog en ekstra tørn i de uger, hvor de ikke var væk på ferie.

– Sommervikarer har vi kun brugt meget lidt. Det skyldes ikke bare, at de kan være svære at skaffe, men også at det er sårbart at have for mange vikarer på én gang. Både fordi det er hårdt, når de ikke kender huset og af hensyn til sikkerheden for de fødende, siger Trine Rosa Petersen.

Derudover peger hun på, at det faste beredskab på Skejby i starten af 2018 er blevet styrket, så afdelingen ikke bliver så hårdt ramt i tilfælde af fx sygdom.

– Med et bedre beredskab kan vi bedre tåle sygdom, og når arbejdsforholdene ikke er så pressede, kan man også bedre klare, at der i løbet af sommeren godt kan være uge, hvor man skal være på arbejde i mange timer, siger hun.

Gulerod i forhold til ekstra vagter 
På Hvidovre Hospital har tillidsrepræsentant Mette Rotesan Holm sammen med en vicechefjordemoder og en basisjordemoder haft opgaven med at få sommerens feriepuslespil til at gå op. Da ferieplanlægningen gik i gang i januar, var der 40 ubesatte jordemoderstillinger på hospitalet og derfor udsigt til store udfordringer. Men 1. februar startede 15 nye jordemødre, i juni kom 4 nye til og 1. juli blev der ansat yderligere 17.

– De mange nyansatte har betydet, at det er gledet nemmere, end det ellers ville have gjort. Men der har stadig været brug for vikarer, fordi vi endnu ikke er helt fuldtallige, fortæller tillidsrepræsentanten.

Der er indgået aftale med ledelsen om en såkaldt FEA-aftale (Frivilligt Ekstra Arbejde), som har udløst en lønbonus på 600 kr. pr. vagt til fastansatte jordemødre, som hen over sommeren har taget ekstra vagter. Derudover har ekstra vagter givet point i forhold til at komme på det populære ALSO-kursus med teori og træning i at håndtere akutte obstetriske komplikationer.

– På Hvidovre har jordemødrene ofte stået i kø for at få ALSO-kurset, så i forhold til at tage ekstra vagter har det været en gulerod, at der udover FEA-løn også var mulighed for at spare kursuspoint op, siger Mette Rotesan Holm.

For at sikre de mange nye en god start, har afdelingen derudover opnormeret til to kliniske jordemodersupervisors i vagt døgnet rundt sommeren over.

– Man kan ikke forvente det samme af nyuddannede som af kolleger, der har været her i fire, fem eller seks år. Så de har været sat ind for at supervisere og aflaste det øvrige personale i den funktion, siger Mette Rotesan Holm.

I løbet af sommeren har der dog været situationer, hvor en af de kliniske supervisors har været nødt til at indgå i det almindelige jordemoderberedskab, fx hvis der er kommet en sygemelding.

– Det har været svært at finde vikarer, fordi mange i sommerperioden vælger at tage til Norge for at arbejde. Vores vagtcentral har hver morgen arbejdet på højtryk for at sikre, at vagterne var dækket ind, og det har været nødvendigt at tænke kreativt for at få det hele til at gå op, siger tillidsrepræsentanten.

I forhold til fordelingen af ferie indførte fødeafdelingen på Hvidovre Hospital sidste år et nyt prioriteringssystem med fem forskellige feriegrupper, der er bestemmende for, hvordan den enkeltes ferieønsker bliver prioriteret. Det gælder ikke bare i forhold til sommerferien, men i forhold til hele ferieåret.

– Systemet ruller over fem år, og det år, hvor man har første prioritet til sommerferie, har man kun femte prioritet til ferier resten af året. Omvendt får man bedre muligheder at vælge for eksempel efterårsferie eller påskeferie sammen med sine børn, hvis man har laveste prioritet, når det gælder sommerferie, forklarer Mette Rotesan Holm.

Det er planen, at jordemødrene også fremover skal inddeles i fem feriegrupper. Men i forhold til indplacering af nye jordemødre vil der blive set på, hvordan de enkelte grupper i forvejen er sammensat, så alle rummer både mindre og mere erfarne jordemødre.

– Når jordemødre, der ansættes fremover, skal indplaceres, vil vi kigge mere på anciennitet for at sikre, at der i ferieperioder for eksempel ikke er uger, hvor kun nyuddannede er på arbejde, siger Mette Rotesan Holm.

Svært at gøre alle tilfredse 
Systemet med de fem feriegrupper er bl.a. indført ud fra et ønske om at imødekomme jordemødre, der ikke har skolesøgende børn, så også de en gang imellem får mulighed for at holde fri i de mest eftertragtede uger i skolesommerferien.

– Hvis man har skolesøgende børn, skal arbejdsgiveren ifølge ferieloven tage særligt hensyn til ønsker om ferie i skoleferien. Det betyder, at dem med mindre børn eller børn, der er ude over skolealderen, ofte kommer bagest i køen og bliver presset ud i udkanten af ferieperioden. Men de har måske børnebørn, de gerne vil holde ferie med, eller de kan have en mand, der altid har ferie i juli. Derudover kan der være nogle uden børn, som for eksempel bliver inviteret med på ferie af noget familie i bestemte uger, siger Mette Rotesan Holm.

Bagsiden af medaljen er, at der i værste fald går fem år, før en jordemoder når dertil, hvor hun bliver førstevælger, når det gælder sommerferie. I år fik mange med 2. og 3. prioritet til sommerferie dog opfyldt deres ønsker.

– Fem år er et forholdsvis langt rul for at komme alle prioriteterne igennem. Så det er ikke et system uden problematikker, og generelt er det svært at få den her sommerferie til at gå op, så alle føler, at de har fået det, de gerne ville have, siger Mette Rotesan Holm.

På Skejby Sygehus medgiver Trine Rosa Petersen, at det med de vilkår, der er på en fødeafdeling, kan være svært at gøre alle tilfredse.

– Men inden for de rammer og betingelser, der gælder i jordemoderfaget, skal vi strække os så langt, vi overhovedet kan i forhold til ferieønsker og samtidig sørge for gennemsigtighed i de systemer, vi laver, så jordemødrene kan se, at de på skift får det, de gerne vil have, siger hun.