Sommer på fødegangen: Jordemødre betaler selv for deres ferievikar

Jacqueline Vejlstrup tv, Iben Bundgård Nielsen i midten og Lea Mejdahl Petersen th. Ferieportvin i glassene, skænket af en glad fødende.

Roskilde Fødeklinik har alle de fire jordemødre, som også er stedets ejere, tre ugers sammenhængende sommerferie indenfor en otte ugers sommerferieperiode fra uge 26-33. Alle, der ønsker de tre uger lagt indenfor skolesommerferien, får det.

De fire ejere kan altså få tre ugers sammenhængende ferie i skolesommerferien inklusiv weekendfri op til ferien.

Øjebliksbilleder fra fødeafdelinger, hvor tillidsrepræsentanter og ledere fortæller om udfordringer og løsninger på det evige problem: Afvikling af ferie.

Læs alle artikler om “Sommer på fødegangen” her

Derudover har de i samme sommerferieperiode to uger, hvor de er på vagt som 3. kald og skal rykke ud, hvis tre fødsler falder på samme tid, hvilket er sket en gang indenfor de sidste tre år.

Det kan lade sig gøre, fordi klinikken bruger vikarer, som de selv betaler for. Vikarerne får den samme løn, som ejerne ville få, hvis de selv tog en uge mere.

– Lønnen kan ikke helt sammenlignes, fordi vi får en månedsløn for vores kaldperiode, og de får den løn, vi har fastsat for en uges kald. Vi prioriterer at holde sommerfri, siger Lea Mejdal, der er en af de fire ejere.

Klinikken har to vikarer, som de altid bruger, og kvinderne, der kommer på klinikken, kan komme til at møde den jordemoder, der er vagtsat i deres potentielle fødselsuge, hvis de har behov for det. Vikarerne begynder således en ny uge med at møde de kvinder, der har ønsket at tale med den jordemoder, de sandsynligvis skal føde med.

Fødeklinikken tager sig udelukkende af ukomplicerede fødsler, og regionen har sat et max på 200 kvinder om året. I praksis ender det med at blive 2-4 om ugen. Det er kvinderne selv, der henvender sig og regionen, der betaler regningen. Ud over selve fødslen får kvinderne 7-10 timers konsultation, fødselsforberedelse på små hold med maksimalt seks par pr. hold, barselbesøg og PKU i hjemmet.

– For den ydelse betaler regionen 22.000 kr. hvilket svarer til DRG-taksten for en fødsel med en flergangsfødende minus ti procent, fastslår Lea Mejdal.

Økonomien kan hænge sammen, fordi klinikken ikke skal have det store beredskab, som et hospital skal have, hvor læger og jordemødre skal stå klar til at modtage alle slags fødende døgnet rundt. Det er de ukomplicerede fødsler, man varetager på klinikken i Roskilde, og hvis noget mod forventning skulle blive kompliceret, har klinikken en aftale med hospitalet.

– Overordnet set har vi en stor kaldsbelastning, men en lille arbejdsbelastning. Jeg får en bedre løn end en jordemoder ansat på et hospital, jeg har bedre arbejdsforhold, og mere autonom faglighed. Jeg behøver ikke gå på kompromis med noget. Det er helt vidunderligt at være sin egen herre, lyder det fra Lea Mejdal.

Lea Mejdal ville ønske, at der var mulighed for at etablere fritstående jordemoderledede klinikker rundt om i hele landet.

– Når jordemødre sættes fri til at skabe forskellige valgmuligheder via deres faglige autonomi, skabes også forskellige valgmuligheder for kvinderne. Jordemødre og kvinders autonomi er uløseligt forbundne, siger Lea Mejdal.