Socioøkonomiske faktorers betydning

Kvindens uddannelsesniveau, rygning og evnen til at tage relevante beslutninger om egen sundhed har betydning for graviditet og fødsel.

Hvis du har mindre end ti års skolegang er din risiko for at blive fysisk eller psykisk syg større end hvis du har været i skole og studeret i mere end 12 år.

Uddannelsesniveau spiller også ind på graviditet og fødsel. En litteraturgennemgang*, hvor man har undersøgt hvorvidt socioøkonomiske forhold påvirker udfaldet af graviditet i Danmark og hvilke faktorer, der kan forklare en sådan sammenhæng, fokuserer på tre problematiske graviditetsudfald: Lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og medfødte misdannelser.

Undersøgelsens hovedbudskaber er:

Lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og medfødte misdannelser forekommer hyppigere hos mødre med lavt uddannelsesniveau end hos mødre med højt uddannelsesniveau.

Lavt uddannede kvinder er oftere rygere end højtuddannede kvinder, og rygning er en delvis forklaring på sammenhængen mellem lav uddannelse og dårligt graviditetsudfald.

Lav sundhedskompetence, det vil sige evnen til at tage relevante beslutninger om egen sundhed og navigere i sundhedsvæsnet, forsøges i Danmark forebygget med en individualiseret svangreomsorg – dog med ukendt effekt.

’Socioøkonomiske faktorer har betydning for graviditet og fødsel’.
Af Anna J.M. Aabakke, Laust Hvas Mortensen og Lone Krebs. 
Ugeskrift for Læger 2019;181:V08180590
Læs artiklen