Små skridt

Normaltvægtige fostre og mindre besvær under fødslen er bare nogle af de fordele, der skal komme ud af et pilotprojekt, som hjælper overvægtige gravide med at blive bevidste om, hvad de spiser.

Komplikationer, i forbindelse med at overvægtige føder, er velkendte. Nu vil et projekt løse problemerne på en ny måde, nemlig ved at fokusere på de små forandringer, som kvinderne er i stand til at leve op til – i stedet for at arbejde hen imod, at kvinderne lægger deres livsstil så markant om, at de sjældent kan fastholde den på langt sigt. Metoden kaldes ”de små skridt”.

Horsens Sygehus startede projektet i marts og samlede et hold med 14 gravide, der alle havde et BMI på over 27, og endnu et hold startede i april. Målet er, at endnu to hold starter her, inden projektet slutter i 2010.

Fastholder fokus efter fødslen

– Målet er i første omgang, at de holder deres vægt i løbet af graviditeten, og at de lærer nogle ændringer, de kan blive ved med at leve med. Kvinderne er mere motiverede til at tabe sig, når de er gravide, fordi de ikke vil have, at deres børn bliver overvægtige eller får nogle af de andre problemer, som børn af overvægtige kan få. Og ved at vi bliver ved med at følge dem, efter de har født, er der større chance for, at de bliver ved med at fastholde fokus på de nye vaner, når barnet er født, siger jordemoder Rikke Wang. Der har længe været fokus på de overvægtige gravide, men dette projekt adskiller sig også ved, at projektet fortsætter et år efter, kvinderne har født. Ved andre projekter er kvinderne simpelthen forsvundet ud af fokus, når de har født eller kort tid efter. Også Aalborg Jordemodercenter har taget de små skridt til sig.Deres afdeling i Års har netop startet et forløb for ni kvinder, ligesom de har flere hold på vej i Aalborg.

Målet er ikke specifikt, at kvinderne skal have færre komplikationer i forbindelse med deres fødsler, men at de kan nå en normalvægt på længere sigt. Det vil jo gavne dem næste gang, de bliver gravide og skal føde. Og hvis projektet kan forhindre dem i at tage unødvendigt mange kg på, er det jo rigtig dejligt, siger konstitueret leder af Aalborg Jordemodercenter, Katrine C. B. Kildedal.

For 2½ kg rundstykker
Kvinderne, der deltager i projekterne mødes både i gruppen, hvor de lærer om ernæring, ligesom de går til individuelle samtaler ved vægtstoprådgivere (se faktaboks), hvor de taler om deres individuelle spisemønstre, for at de får et billede af præcist hvor, de kan spare kalorier, uden at de føler, at ændringen ændrer hele deres hverdag. Essensen er, at skridtene er så små, at man ikke tænker over dem, når der er gået fire til seks uger.

Projektet er også en kærkommen lejlighed til at gøre op med myten om, at gravide kvinder skal spise for to.Rent praktisk fungerer projekterne lidt forskelligt i de to byer. I Horsens bliver kvinderne indbudt til undervisning otte gange under graviditeten og tre gange efter fødslen.

De får besøg af forskellige gæstelærere udefra, der holder oplæg for dem, når de mødes. Det kan være diætister, fysioterapeuter eller livsstilsterapeuter.

– En af kvinderne plejede at spise rundstykker med smør hver dag på sit arbejde. Et realistisk mål for hende var, at hun ville blive ved med at spise rundstykker med kollegerne to dage om ugen, og de øvrige dage ville hun spise en banan i stedet. Det var et lille skridt, og hendes hverdag var næsten, som den plejede. Denne lille ændring sparer hende sandsynligvis for 2½ kg om året, siger Rikke Wang.

Børn som top-motivator
Hun påpeger også, at det især har stor betydning, at kvinderne lærer, hvordan de kan skære ned på sukkeret, fordi det giver en bedre balance i blodsukkeret, hvilket i sig selv minimerer deres risici for diabetes og giver mindre babyer og en lettere fødsel.

– Det er også en fordel, at de bliver ved med at mødes i gruppen, efter de har født, så de kan blive ved med at motivere hinanden. Det er jo sværere at fastholde de gode vaner, når de også har et lille barn at tage hensyn til. Og jeg ved også, at nogle af dem er begyndt at mødes til svømning eller at gå ture sammen. Fremover vil de både have deres ”små skridt” at mødes om og deres børn, som bliver født samtidig, fortsætter Rikke Wang.

Ved at projektet henvender sig til kvinder, der eventuelt har børn i forvejen, får hele familier glæde af det. Og tit er de større søskende også en motivationsfaktor for kvinderne, fordi de allerede kan se, at de har arvet de dårlige kostvaner og måske også er begyndt at tage på.

En af kræfterne bag projektet er ernæringskonsulent Per Brændgaard fra NUMO (Nationalt Udviklingscenter mod Overvægt), der blandt andet er inspireret til metoden gennem forskning fra USA om at forebygge, at folk tager på ved hjælp af de små skridt. Som noget nyt har han og kolleger udviklet metoden, så fokus også bruges, når folk vil tabe sig.

– Den bedste vej til de store resultater når vi, når personen selv er med, og det kan de være med de skridt, der opleves som små af personen selv. Det kan give store resultater. Det kunne for eksempel være at se på sukkerholdige drikkevarer. De kan ofte erstattes med light varianter, hvorved der kan spares ganske meget sukker. Eller hvis kvinden måske begynder at arbejde positivt og konstruktivt med hendes trang til søde sager. Vi opfordrer vores vægtstoprådgivere til at se mere på adfærden end på selve vægten, da man ikke kan ændre på vægten — man kan kun ændre på adfærden, siger han. Deltagerne i projektet konfronteres hele tiden med, at de selv har et ansvar for hvad de spiser. Og derfor lærer vægtstoprådgiverne at stille spørgsmål for at få de overvægtige til selv at finde svarene og de løsninger, der vil virke for dem. På den måde bevarer deltagerne altid ansvaret selv.

Vægtstoprådgiver

Efteruddannelsen er en del af projekt ”Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne”, finansieret af satspuljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Som en del af satspuljeforliget for 2007 til 2010 har Sundhedsstyrelsen afsat 57,5 millioner kroner til projekter, der skal få svært overvægtige voksne til at tabe sig og holde vægten. Alle projekter vil blive gennemført i perioden 2008-2012.

Konsulentfirmaet NIRAS er allerede begyndt at evaluere projektet — i første omgang med fokus på, hvordan vægtstoprådgiverne opfatter uddannelsen, da det i sagens natur er for tidligt at sige noget om, hvorvidt deltagerne vil holde deres vægt på længere sigt. Det er endnu ikke besluttet, præcist hvordan projektet skal evalueres, ligesom der heller ikke var opsat nogen konkrete mål i forbindelse med projektet fra Sundhedsstyrelsens side, før projektet startede.

Men inden projektet afsluttes i 2010, skal de både have lavet kvantitative og kvalitative evalueringer med både vægtstoprådgiverne og deltagerne.

For at tage uddannelsen kræver det, at ens kommune eller region laver et vægtprojekt, hvor man efterfølgende kan bruge vægtstoprådgiveruddannelsen.

Uddannelsen er målrettet sundhedsfagligt personale, der har kontakt til mange svært overvægtige blandt de særligt udsatte: personer uden for arbejdsmarkedet, gravide og nybagte mødre samt mennesker af anden etnisk herkomst. Ideen er, at rådgivning i forbindelse med kost bliver en integreret del af den kontakt, de i forvejen har til borgerne.

Uddannelsen finder sted på enten Gerlev Idrætshøjskole eller Århus Idrætshøjskole. Undervisningen ligger i moduler af tre, to og en dage. Herimellem skal kursisterne lave øvelser.

Uddannelse udbydes af Det Nationale Udviklingscenter mod Overvægt. Du kan læse mere på www.numo.nu. Fordi uddannelsen har været så eftertragtet, udbydes nu også et åbent kursus, som sundhedspersonale kan deltage i, selv om deres kommune eller region ikke laver projekter for overvægtige. Dette kursus starter i juni, og der er ledige pladser.