Skræddersyet svangreomsorg

Det offentlige og private aktører skal gå sammen i nye partnerskaber omkring sårbare gravide, lyder visionen i Danske Regioners nye udspil ”Godt fra start – Fremtidens omsorg for nye familier”*. Helt overordnet skal svangreomsorgen tage udgangspunkt i den enkelte familie.

Fremtidens svangreomsorg skal skræddersyes til den enkelte gravide/familie. Derfor lægger Danske Regioner i sit nye udspil om svangreomsorgen ”Godt fra start – Fremtidens omsorg for nye familier” op til en mere individualiseret svangreomsorg, end det kendes i dag. Tilbuddet skal tage udgangspunkt i den enkelte families behov, livssituation og risici for komplikationer.

Det gælder specielt de sårbare gravide, som skal sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af sundheds- og socialområdet. Det skal bl.a. ske ved at iværksætte nye partnerskaber med kommunerne og aktører fra civilsamfundet, som det fx kendes fra ‘Partnerskabet Unge Familier på Vej’ mellem Mødrehjælpen, Aarhus Kommune og Aarhus Jordemoderpraksis, Aarhus Universitetshospital, Skejby (se artiklen ‘Mødrehjælpen og det offentlige hånd i hånd’).

Hvad er fordelene ved et udvidet samarbejde mellem det offentlige og det private? 
– Nogen gange må man erkende, at der er opgaver, hvor det offentlige har sin begrænsning i forhold til at nå bestemte målgrupper, som i forvejen er trætte af det offentlige system. Den gruppe som måske har traumer fra deres tidligere møde med sundhedssystemet eller er det, man kunne kalde pædagogtrætte, fortæller 1. næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Danske Regioner må ikke give direkte økonomisk støtte til private organisationer.

– Men vi kan støtte indirekte ved at indgå partnerskaber, hvor for eksempel offentligt ansatte jordemødre leverer en ydelse, som tilfældet er med Mødrehjælpen i Aarhus.

– Den type samarbejder er vigtige i forhold til at yde en god svangreomsorg til mennesker, der lever deres liv på kanten og som ellers ville fravælge eller ikke opsøge det offentlige tilbud.

Hvad kan de private aktører, som de offentlige ikke kan? 
– Alene det, at man lægger tilbuddene i andre omgivelser, så brugerne kan træde ind over en dørtærskel, som ikke er offentlig, kan gøre en stor psykologisk forskel og gøre det nemmere for dem at søge den hjælp, de har behov for, siger Ulla Astman.

* ’Godt fra start – Fremtidens omsorg for nye familier‘, Danske Regioner 2018.

Regionernes 16 initiativer 
’Godt fra start – Fremtidens omsorg for nye familier‘ indeholder i alt 16 konkrete initiativer og er en opfølgning på den kortlægning** af svangreomsorgen, som Danske Regioner offentliggjorde i 2017. Udspillet kan dog ikke stå alene i forhold til den kapacitetsudfordring, som fødeafdelingerne vil stå over for de næste 15 år. Det vil være nødvendigt med lokale løsninger i de områder, som er særligt udfordret af det stigende fødselstal, og der vil være behov for at tilføre området mere økonomi, lyder det fra Danske Regioner.

De 16 initiativer i overskrifter

 • Individuelle forløb.
 • Mest mulig sundhed for kommende forældre.
 • Partnerskaber om sårbare gravide.
 • Familiens team.
 • Fødsels- og forældreforberedelse i mindre hold og i samarbejde med kommuner.
 • Lavere sygefravær blandt gravide.
 • Udbredelse og udvikling af fremtidens fødemiljø.
 • Hjem efter en nat eller efter fødslen.
 • Nye regler for tidligt hjemmeophold til nyfødte.
 • Digital understøttelse af individuelle forløb.
 • Udbredelse af telemedicin.
 • Overblik og kommunikation om app-løsning.
 • Pilotprojekt med fokus på præcis vagtplanlægning.
 • De rette kompetencer til de rette fødsler.
 • Efteruddannelse af jordemødre til fremme af lighed i sundhed.
 • Uddannelse af sonografer og føtalmedicinere.

**’Kortlægning af svangreomsorgen. Et overblik over organisering, aktivitet og personaleressourceri den regionale svangreomsorg‘. Danske Regioner 2017.

71% af danske kvinder, som er blevet mødre inden for de sidste to år, bakker op om en større differentiering i antallet af konsultationer hos egen læge og jordemoder i graviditeten. Det betyder, at de fx er enige i, at en kvinde med en ukompliceret graviditet får færre faste konsultationer end en kvinde med en kompliceret graviditet, men at hun har mulighed for at henvende sig, hvis behovet opstår.

21% af kvinderne har oplevet, at en eller flere af konsultationerne hos egen læge eller jordemoder var unødvendige, da de fik de samme informationer.

Kilde: Brugerundersøgelse gennemført af Epinion for Danske Regioner, 2017