Skal den Almindelige Danske Jordemoderforening have nyt navn?

Navnet giver jævnligt anledning til muntre bemærkninger om, hvorvidt der også findes en ualmindelig en af slagsen. Det er langt, det er gammeldags og det er upræcist. Sidstnævnte argumenter ligger til grund for et forslag om, at Den Almindelige Danske Jordemoderforening skifter navn til Jordemoderforeningen.

Da foreningen blev dannet i 1902 var relationerne til og afhængigheden af lægerne stor, og det lå derfor lige for at navngive foreningen efter samme koncept som Den Almindelige Danske Lægeforening. Formand for foreningen, Lillian Bondo, er en varm fortaler for navneskiftet, blandt andet fordi det sprogligt er upræcist i forhold til foreningens opbygning i dag.

– Stiftelsen af Den Almindelige Danske Jordemoderforening skete som en sammenslutning af allerede eksisterende kredsforeninger med basis i de eksisterende amter, og dengang skulle man forstå ordet ‘almindelig’ som en betegnelse for en ‘samling af flere’ eller ‘omfattende alt’. I dag består DADJ kun af én forening, nemlig hovedforeningen – derfor er det misvisende at bruge ordet ‘almindelig’, og i særdeleshed, når man betænker at betydningen af det i dag er ændret til at betyde noget i retning af ‘ordinær’ eller ‘sædvanlig’. I dagligdagen taler vi om kredsforeninger, men det er faktisk et forkert udtryk, de burde snarere benævnes amtskredse under DADJ, forklarer Lillian Bondo.

Jordemoderforeningens kongres skal tage stilling til navneskiftet på kongressen til november.