Selvstændigt budget giver faste rammer

Tillæg til artiklen “Hvad skal vi bruge Ny Løn til?”

I Nordjyllands Amt blev projekt Ny Løn sat på skinner allerede oktober sidste år, hvor amtsjordemoderen indkaldte alle amtets jordemødre til et møde om den decentrale løn. Amtsjordemoderen havde regnet ud hvor meget, der var til rådighed til decentral fordeling og bad jordemødrene om centervis at finde ud af, hvad de ville bruge dem til. Med et selvstændigt budget for jordemodervæsnet i det nordjyske amt ligger beløbet fast i modsætning til i flertallet af amter, hvor lønudgifterne til jordemødrene hentes i sygehusenes samlede budgetter. Det fastlagte beløb er både godt og ondt, mener tillidsrepræsentant på Frederikshavn Sygehus, Vibeke Kruse.

– På den måde er de økonomiske rammer jo lidt stive, siger Vibeke Kruse,
– Faktisk er der så få penge til mit fødested, at der ikke var nogen ide i at dele dem ud over hele året. Derfor valgte vi at give dem som ulempetillæg i jul og nytår, fortæller tillidsrepræsentanten fra Frederikshavn.

Kirsten Brøndum, der er tillidsrepræsentant på Hjørring Sygehus, ærgrer sig lidt over, at hun ikke vidste, at Ny Løn ikke nødvendigvis skal deles lige mellem faggrupperne eller faggruppernes medlemmer. Det kunne måske have været en bedre løsning at give eet center en større pose penge i stedet for at dele småpenge ud til alle.

– Men jeg er alligevel tilfreds med, at vi ikke deler pengene "skævt" i centret. Det ville have givet for mange problemer i den lidt sårbare situation, min arbejdsplads er i lige nu, mener tillidsrepræsentanten fra Hjørring, hvor pengene også vil blive givet til jordemødre, der arbejder i højtiderne. Rent personligt ser Kirsten Brøndum ellers muligheder for at bruge Ny Løn til at animere jordemødrene til at satse mere på faglig udvikling. Men det kræver, at der også er penge på kursuskontoen, siger tillidsrepræsentanten.

I Hobro, hvor det kirurgiske fødested for nylig er blevet omdannet til en jordemoderledet fødeklinik, forestiller jordemødrene sig, at pengene skal bruges til en studietur.

– Vi vil gerne koble Ny Løn sammen med afdelingens målsætning om at værne om den normale fødsel, siger Bodil Toftdal, der er tillidsrepræsentant i Hobro.

Næste skridt i arbejdet mod en politik for Ny Løn er udarbejdelsen af skriftlige indstillinger fra hvert fødested med ønsker om kriterier, som amtets tillidsrepræsentanter og jordemoderleder skal tage endelig stilling til.