Sammenholdet har gjort indtryk

Sundhedskartellets 11 organisationer stod sammen i den historisk lange strejke. Arbejdsgivernes forsøg på at splitte organisationerne lykkedes ikke, og eksperters spådomme om, at det ikke kunne lade sig gøre at sprænge rammen, blev gjort til skamme.

Ingen af de 11 organisationer, som Sundhedskartellet består af, valgte at gøre brug af den såkaldte kattelem, som samarbejdsaftalen mellem organisationerne åbner mulighed for. Jordemødre, fysioterapeuter, sygeplejersker m.fl. stod sammen hele vejen igennem den otte og en halv uge lange konflikt på landets sygehuse.

– Sammenholdet har gjort indtryk på arbejdsgiverne. Vi afviste fra en start arbejdsgivernes forslag om skævdeling mellem organisationerne. Vi holdt sammen. Vi var solidariske, sagde Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet, til de 2.000 tillidsrepræsentanter, der var samlet i Fredericia Messecenter den 18. juni.

Organisationerne holdt også sammen mod arbejdsgivernes mere kreative og kradse krav — for eksempel kravet om en udvidelse af normperioden fra 14 uger til et helt år. Det ville give mere fleksibilitet for arbejdsgiverne, men forringe arbejdsvilkårene for blandt andre jordemødrene væsentligt.

– Det stod fra starten klart for os, at vi var oppe mod hårde odds. Arbejdsgiverne kørte frem med krav, der stod meget langt fra vores, og lige så snart rammen på det statslige og senere KTO-rammen blev fastsat til 12,8 procent, kørte arbejdsgiverne det tunge skyts frem og afviste blankt, at vi kunne få mere, sagde Connie Kruckow.”Vi sprængte rammen”På trods af arbejdsmarkedsforskernes forsikringer om, at det ikke kunne lade sig gøre at sprænge 12,8 procent-rammen, og på trods af en regering, der lænede sig tilbage under hele konflikten samtidig med, at den lod offentligheden forstå, at organisationerne i Sundhedskartellet var både grådige og uansvarlige i sine krav, så lykkedes det at bryde rammen. Godt nok kun med en halv procent, men sprængt blev den, og det er nok til, at Sundhedskartellets formand kaldte forliget ”historisk”.

– Det er første skridt mod ligeløn. Det er historisk, at vi sprængte rammen, fordi vi fik pengene fra arbejdsgiverne, sagde Connie Kruckow og henviste til andre organisationer på det offentlige arbejdsmarked, der også er kommet ud over de 12,8 procent.

– Pædagogerne og FO A fik mere, fordi man valgte at skævdele rammen inden for KTO (Kommunale og Tjenestemandsansattes forhandlingsfællesskab — som Sundhedskartellets organisationer brød ud af i 2004, red.) Hvis vi var fortsat i KTO, så tror jeg ikke, at der var sket en skævdeling til fordel for os, konkluderede Connie Kruckow.Usædvanlige forhandlingerOK 08 og den tilhørende konflikt er på flere måder usædvanlig. Politikerne på Christiansborg har i usædvanlig grad markeret sig. Først i efteråret, op til folketingsvalget, hvor de stod i kø for at love flere penge til det offentlige arbejdsmarked. Senest har de samme politikere primært gjort sig bemærkede, da de henviste til den danske model — altså til, at arbejdsmarkedets parter selv måtte finde ud af det. Hele forløbet har også været tæt fulgt af medierne, der allerede sidste sommer begyndte at skrive om lønninger på det offentlige versus det private arbejdsmarked foranlediget af vestjyske FOA-medlemmers aktiviteter.

Forløbet er desuden specielt, fordi det lykkedes at få sat en ny dagsorden om ligeløn.

– For bare få år siden handlede ligeløn om, at mænd og kvinder, der udfører præcis samme arbejde på samme arbejdsplads, skal have det samme i løn. Selvfølgelig skal de det. Men vi er gået et skridt længere. Vi har sat nogle helt nye perspektiver, fordi vi kræver lige løn for lige uddannelse, ligeløn mellem offentligt og privat ansatte og ligeløn mellem mænd og kvinder, sagde Connie Kruckow.Kampen om ligelønnenResultatet skal vurderes ud fra hvad, det enkelte medlem får ud af det, og ud fra de dagsordener, der er blevet sat. Men resultatet skal også vurderes i forhold til, hvad vi har været oppe imod, fastslog Connie Kruckow.

– En svensk strejkeforsker har påvist, at kvinder, der strejker, bliver mødt af hårdere modstand fra arbejdsgiverne, end mænd, der strejker. Der ligger en uudtalt forventning om, at vi passer vores arbejde, og at vi tilsidesætter vores egne interesser, sagde formanden for Sundhedskartellet.