Sådan gør I jeres fødeafdeling mere grøn

Danske hospitaler sætter et betydeligt negativt aftryk på klima og miljø. Denne guide giver dig et overblik over, hvad I måske kunne kaste et ekstra kritisk blik i retning af på din arbejdsplads.

1. Overvej, at I situationer, hvor noget ikke kan undværes helt, kan det eventuelt minimeres i stedet. Visse steder kunne I måske gøre brug af stiklagner i stedet for hele lagner – det ville minimere mængden af vasketøj og dermed både forbruget af vand og vaskemiddel.

2. Et hospital kan være et stort skib at vende, og at få en hel hospitalsdirektion med på, at I skal have et nyt lattergasanlæg, er måske ikke noget, der lige klares på en enkelt dag. Men du kan også gøre ting helt alene, som kun handler om lille dig. Ved du, at du helt konsekvent kun bruger én hånd, når du laver vaginaleksplorationer, hvorfor tager du så engangshandsker på begge hænder hver gang?

3. Men nu vi er inde på lattergasanlæg, så kan du da godt overveje at begynde at lobbye for et nyt anlæg, selvom det er en større udskrivning. For en opdatering af det kunne muligvis være en fordel både for de fødende, jordemødrene og klimaet. Som det første hospital i Danmark har Hvidovre Hospital for nylig fået installeret deres eget anlæg til destruktion af lattergas. Hospitalet destruerer over 50 procent af deres lattergas efter brug, og deres beregninger viser, at det sparer klimaet for cirka 447 tons CO2 om året.

4. Mindre kan dog også gøre en forskel: Er jeres gel til vaginaleksplorationer i engangspakker, så spørg jer selv om, hvorfor det egentlig er sådan? Kunne I lige så godt have en stor tube, hvilket ville minimere emballagen?

5. Blå stykker (eller ’fluffs’) kan også være genanvendelige, selvom langt de fleste hospitaler stadig bruger engangsversionen.

6. Er jeres fødesæt i en engangsversion? Og giver det mening for jer, eller kunne peanger og andet udstyr i virkeligheden være genanvendeligt? På Aarhus Universitetshospital er de netop gået over til flergangsinstrumenter. Center for bæredygtige hospitaler har i den forbindelse lavet følgende regnestykke: Hvis flergangsmetalinstrumenter har en levetid på fem år, bliver de brugt ca. 600 gange mere end engangsinstrumenter. I alt en besparelse på 90 procent CO2 ift. ved brug af engangsinstrumenter.

7. Tilbyder I de fødende, partnere og deres gæster drikkevarer i engangskrus? Måske kunne I spare en del plastik ved simpelthen at tilbyde dem drikkeglas lavet af … glas. Og nu vi er ved glas, så har de på fødeafsnittet på Regionshospitalerne i Randers og Horsens skiftet deres engangsplastikkrus til urinprøver ud med flergangsalternativer, som vaskes i bækkenkogeren inden genbrug.

8. Generelt er fødeafdelinger er storforbrugere af engangsudstyr. Men har I så i det mindste styr på jeres affaldssortering? Sorterer I hård og blød plast?

9. Selv en lille grøn stueplante kan være god for indeklimaet i dit soveværelse. Tænk så, hvordan en kæmpe plantevæg på fx et hospital ville kunne omsætte CO2 til ilt. Der findes firmaer, der har specialiseret sig i at levere planter til hospitaler, for selvom svampesporer og pottemuld ikke altid er egnet til patientstuer, er der masser af andre muligheder. Skal man bygge om, er det også værd at tænke fx plantetag ind på de nye bygninger.


Få masser af inspiration, konkrete løsningsforslag og bud på indkøbslister her: voresbaredygtighed.rm.dk/baredygtighedskataloget


Center for Bæredygtige Hospitaler og jordemoder Cecilie Stenholdt Sørensen, der er bæredygtighedsambassadør på Regionshospital Randers og initiativtager til Facebook-gruppen “Bæredygtighed og miljø i svangreomsorgen sparingsgruppe”