Sådan betales de ekstra vagter

Vikarbureauer
Jordemoderforeningen har indgået overenskomst med FASID, herunder Kinnerup Care, som er det vikarbureau, der ansætter flest jordemødre. Overenskomsten finder du på Jordemoderforeningens hjemmeside under Løn og ansættelse. Her kan du også finde de andre overenskomster, Jordemoderforeningen har indgået med andre vikarbureauer.

  • En månedslønnet (over 8 timer pr. uge i en måned eller mere) får efter FASID -overenskomsten 35.073 kr. pr. md. (bruttoløn). Udover grundlønnen kan der aftales tillæg. Pensionen udgør 12,5 % i alt, hvoraf egetbidraget er 4,17 %.
  • En timelønnet vikar (max 8 timer i gennemsnit pr. uge eller mindre end 1 måned) får 228,75 kr. i timen. Der kan aftales tillæg derudover. Pensionsordning kan aftales individuelt.
  • Vagter på særlige tidspunkter honoreres sådan: A ftenvagter = 27 % af timelønnen Nattevagter honoreres = 30,5 % af timelønnen Fredags-, weekend- og helligdagstjeneste = 50 % af timelønnen

FEA-vagter
Frivilligt ekstraarbejde kan erstatte anvendelse af private vikarbureauer. Frivilligt ekstraarbejde er kendetegnet ved, at det kan planlægges og er tidsog opgavemæssigt afgrænset. Det kan fx være ved langtidssygdom, ferieafvikling og ubesatte stillinger. Frivilligt ekstraarbejde er derfor ikke overarbejde, fordi der ikke må planlægges med overarbejde.

Vilkårene for frivilligt ekstraarbejde, fx honorering, pension, betaling ved sygdom og mistet fridøgn skal aftales lokalt mellem tillidsrepræsentanten og lederen. På mange fødesteder er der indgået lokalaftale om frivilligt ekstraarbejde, hvor taksterne er højere end arbejdstidsaftalens minimumstakster, som pr. 1. januar 2006 er:

Hverdage, dag 211,50 kr.
Hverdage, aften og nat 275,00 kr.
Weekend, dag 296,11 kr.
Weekend, aften og nat 359,56 kr.
Søgnehelligdage 423,01 kr.