Risiko for generaliseret angst

Risiko og risikovurdering er et nyt begreb, der bygger på statistisk frekvens og sandsynlighed, hvor fare er konkret og virkelig. Forveksling af de to begreber kan føre til generaliseret angst.

Jordemoderfagligt Selskab bød velkommen til den tyske professor i sociologi og historie ved Hannover Universitet, Barbara Duden.

Duden har i de sidste tredive år forsket i social konstruktion og opfattelse af kvindekroppen. Hendes interesse har berørt graviditet og fødsel og herved jordemødre og jordemoderkunst. Hun har været taler på de tyske jordemoderkongresser og har udgivet en række bøger om opfattelsen af graviditet og det ufødte barn. Aktuelt forestår hun forskning over jordemoderfagets professionalisering i Tyskland. Hendes foredrag på Sandbjerg handlede om risikobegrebet, og dennes indflydelse på anskuelsen af krop og fødsel. Risiko er i følge Duden en videnskabelig konstruktion uden reel fysisk substans. Risiko udregnes ud fra sandsynligheder og på baggrund af depersonaliserede masser.

Risiko fjerner fokus fra nuet
Denne måde at tænke på, der er et forholdsvis nyt fænomen i historien, ødelægger det traditionelle lægelige og jordemoderfaglige diagnostiske syn på individet. Risiko-vurdering forholder sig til en ikke-personaliseret krop i en imaginær fremtid, hvilket fjerner fokus fra nuet, hvori den oplevede krop nødvendigvis må befinde sig. Det er, siger Duden, i nuet, og på baggrund af en årsagsanalyse, at vi kan danne anvendelig viden. Reel viden om fremtiden findes i virkeligheden ikke. Fremtiden kan (måske) håndteres med formodninger om sammenhænge, mens viden og årsager har med nuet og det overståede nu at gøre. Duden hæfter sig ved forvekslingen af begreberne risiko og fare, og argumenterer for, at fare er reelt, virkeligt, fysisk og håndterbart, mens risiko er fremtidigt og potentielt, og dermed uvirkeligt og ikke-eksisterende.

Håb og tillid underkendt
Forveksling af fare med risiko, og årsag med sammenhæng, fører direkte til generaliseret angst, hvor fremtiden trækkes ind i nuet som en virkelighed, der rummer et ubegrænset lager af usikkerhed, risiko og fare. Her mister mennesket orientering og handlemuligheder. Vi lærer, at fremtidens formodninger er mere virkelige end det, vi sanser i nuet. I denne forståelsesramme ser Duden to væsentlige trusler mod kvinders og jordemødres selvforståelse. For det første forhindrer risikotænkning egenskaberne håb og tillid i at fungere som orienterings-principper i en ukendt fremtid, og for det andet forhindres dannelse og anvendelse af reel viden i nuet, som er jordemoderens konkrete handlingsbase.

Duden opfordrer jordemødre til at bevare forankringen i det enkelte menneske, og til at beskytte kvinderne mod den epidemiske udbredelse af risikobegrebet, som er ved at brede sig til efterhånden alle livsområder og omstændigheder.

Joke Habben er stud. MSC v. Glasgow Caledonian University, bestyrelsesmedlem i Jordemoderfagligt Selskab, og Helene Bovin, jordemoder, stud MSA, bestyrelsesmedlem i Jordemoderfagligt Selskab      

Barbara Duden kan kontaktes på b.duden@remove-this.ish.uni-hannover.remove-this.de På Hannovers Universitets hjemmeside www.ish.unihannover.de kan man finde publikationsliste og Dudens aktuelle liste over forskningsprojekter.