Resume af forskning: Selvhypnose for fødselssmerter

Hypnose har dokumenteret virkning både på kronisk og akut smerte. Det har fået forskere ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital til at undersøge, om hypnose også virker mod fødselssmerter. Gennem et randomiseret, kontrolleret studie blev virkningen af et kort kursus i selvhypnose undersøgt. Effekten blev målt på brugen af rygmarvsbedøvelse under fødslen og selvrapporteret smerte.

Studiet viser, at et kort kursus i selvhypnose ikke har effekt på oplevelsen af smerte under fødslen. Forskerne er pt. i gang med at undersøge, om hypnosen havde effekt på andre fødselsudkomme.

I studiet deltog 1.222 raske kvinder, som ved lodtrækning blev inddelt i tre grupper: En gruppe, der modtog tre undervisningsgange af 1 time i selvhypnose fra gestationsuge 34- 35, en gruppe, der modtog tre undervisningsgange i afspændings- og opmærksomhedstræning og en kontrolgruppe, der kun modtog de almindelige tilbud til fødende.

Der var ingen statistisk signifikant forskel på brugen af rygmarvsbedøvelse i de tre grupper (32.0% i selvhypnose gruppen, 30.9% i afspændingsgruppen og 30.1% i kontrolgruppen). Der var heller ingen forskel på den selvrapporterede smerte, da kvinderne blev spurgt seks uger efter fødslen.

Derfor konkluderer forskerne, at et kort kursus i selvhypnose ikke havde nogen effekt på brugen af rygmarvsbedøvelse og selvrapporteret smerte på den gruppe kvinder, der meldte sig til projektet. Resultaterne af effekter på andre parametre offentliggøres senere.

Studiet er en del af jordemoder Anette Werners ph.d.-afhandling, som hun forsvarer den 17. maj 2013. Mail: anette.werner@soci.au.dk. Telefon: 40 19 57 55.

Kilde: Werner A, Uldbjerg N, Zachariae R, Rosen G, Nohr E., Self-hypnosis for coping with labour pain: a randomised controlled trial, BJOG. 2012 Nov 27.