Resume af forskning: Prænatal eksponering for paracetamol og udvikling af ADHD i barndommen

Håndkøbsmedicinen Panodil, Pinex og Pamol er de mest populære smertestillende og febernedsættende præparater hos gravide. Tidligere studier har antydet, at virkestoffet paracetamol er hormonforstyrrende, og at prænatal eksponering påvirker fosterets neurologiske udvikling. En af de mest almindelige neurologiske adfærds-forstyrrelser hos børn er ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

På den baggrund iværksatte forfatterne til dette kohorte studie en undersøgelse af sammenhængen mellem gravides forbrug af paracetamol og risikoen for ADHD, hyperkinetiske forstyrrelser (HKD) og lignende adfærdsmæssige problemer hos børn. Fra den Danske Fødselskohorte (årene1996-2002) havde man data om bl.a. gravides medicinforbrug fra en række computer-assisterede telefoninterviews. Efter eksklusion pga. foetus mors, fraflytning eller ufuldstændige besvarelser var studiepopulationen på 64.322 levende fødte børn og deres mødre. I tillæg indsamlede forfatterne oplysninger om, (1) forældrenes egen rapportering af adfærdsmæssige problemer hos deres børn ved 7-årsalderen ved udfyldelse af Strenghts and Difficulties Questionnaire,(2) andel børn diagnosticeret med HKD fra det Psykiatriske Centralregister samt (3) forbrug af ADHD medicin (hovedsageligRitalin) fra det Danske Receptregister.

De statistiske analyser var beregning af riskratio og hazardratio (fortolkes begge som mål for den relative risiko) og blev udført i SAS version 9.2. Som et led i analysen blev gravide, der var klassificeret brugere af præparater med paracetamol, yderligere inddelt ud fra i hvilket trimester, de havde indtaget medicinen og herefter sammenlignet med den ikke eksponerede referencegruppe. For at imødekomme potentielle confounders blev der justeret for både socioøkonomiske karakteristika, såvel som tilstanden, der var årsagen til at mor indtog paracetamol fx muskel-og ledsygdomme. Betændelse eller infektioner i graviditeten var af særlig interesse, fordi de tidligere har været rapporteretat øge risikoen for ADHD.

Det fremkom, at mere end halvdelen af kvinderne rapporterede om brug af paracetamol i deres graviditet. Børn, der havde været eksponeret, var i højere risiko for at få stillet HKD diagnosen (HR 1,37: CI:1,19-1,59), for at bruge ADHD-medicin (HR 1,29; CI:1,15-1,44) eller for at udvise ADHD-lignende adfærd i en alder af 7 år (RR 1,13; CI:1,01-1,27). Stærkere associationer blev observeret for alle målte udfald ved brug af medicinen i mere end et trimester og med stigende prænatal eksponering (P trend <0.001). De potentielle confounders: inflammation, infektion undergraviditeten og mors mentale helbred syntes ikke at påvirkeresultaterne.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne er i overensstemmelse med tidligere studier. De peger på, at brugen af paracetamol under graviditet er forbundet med en højere risiko for diagnosen HKD og ADHD-lignende adfærd hos børn, men mener ikke, at dette udelukkende kan forklare forekomsten, da ætiologien bag ADHD er mulitfaktoriel. Derfor er yderligere forskning stadig nødvendig.

Liew Z, Ritz B, Rebordosa C et al. Acetaminophen Use During Pregnancy, Behavioral Problems and Hyperkinetic Disorder.JAMA Pediatr. 014;DOI:10.1001/jamapediatrics.2013.4914

"Acetaminophen can cross the placenta barrier ... Maternal hormones, such as sex hormones and thyroid hormones, play critical roles in regulating fetal brain development and it is possible that acetaminophen may interrupt brain development by interfering with maternal hormones or via neurotoxicity such as the induction of oxidative stress that can cause neuronal death."