Resume af forskning: Kan tranebær forebygge urinvejsinfektion?

Et nyt Cochrane Review undersøger, om tranebær i form af juice, kapsler, tabletter eller ekstrakt kan have en forebyggende effekt på urinvejsinfektioner.

Kvinders risiko for urinvejsinfektion (UVI) er op mod 50 gange større end mænds risiko for samme – sandsynligvis på grund af anatomiske forskelle. Nogle kvinder er særligt plaget af recidiverende urinvejsinfektioner med gennemsnitligt 2-3 infektioner pr år. Særligt er gravide kvinder i øget risiko for at udvikle UVI.

Tranebær er både i danske og udenlandske folkemunde kendt som et naturprodukt, der kan både forebygge og behandle urinvejsinfektioner. Tidligere har det været antaget, at syreindholdet i tranebær havde en antibakteriel effekt i blæren. Dette har dog ikke kunne bekræftes i nyere studier. Derimod er der flere in-vitro studier, der viser, at to komponenter i tranebær (proantrocyaniderne (PAC) og fruktose) hæmmer E-coli bakterierne i at adhærere til blærevæggen.

For at opnå en forebyggende effekt af tranebærjuicen er den almindelige anbefaling, at man dagligt skal indtage 300 ml juice svarende til 36 mg PAC1. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at når tranebær bliver lavet om til forskellige produkter (ex kapsler eller tabletter) kan det være med til at nedbryde indholdet af PAC1.

I et tidligere Cochrane Review fra 2008 blev den forebyggende effekt af tranebærjuice undersøgt. Det konkluderedes, at tranebærjuice havde en signifikant reducerende effekt på forekomsten af UVI sammenlignet med placebo eller kontroller.

Cochrane Reviewet er nu blevet opdateret, og baseres på de oprindelige 10 primære studier og 14 nytilkomne i den mellemliggende periode (i alt 4.473 patienter). Studierne, der alle er RCT studier, er af forskellig størrelse, og anvender juice og/eller forskellige produkter af tranebær, ligesom kontrolelementet i designet er forskelligt (placebo, ingen behandling, vand, antibiotika osv.). Tilsvarende baseres studierne også på forskellige populationer (børn, ældre, gravide etc.). Elleve studier blev ikke inkluderet i meta-analysen, da data ikke var tilstrækkeligt gennemskuelige. Generelt bærer studierne præg af lav kompliance og stort frafald, hvilket tilskrives, at det ikke er acceptabelt at skulle konsumere store mængder af specielt tranebærjuice. Yderligere angav de fleste studier baseret på tranebærprodukter ikke indholdet af den aktive komponent i det anvendte produkt.

Det opdaterede review viser, at tranebærprodukter er mindre effektivt end tidligere antaget. Selvom flere mindre studier viste en lille forebyggende effekt for kvinder med tilbagevendende UVI, var effekten ikke længere signifikant, da resultaterne fra et større studie blev inddraget.

Specielt relateret til gravide
Reviewet behandler også særskilt resultaterne for gravide ud fra de to tilgængelige studier. Det anføres, at resultaterne er divergerende, men at de i en samlet analyse ikke viser en signifikant effekt. I begge studier skulle kvinderne indtage store mængder tranebærjuice (op til 1.000 ml pr dag), og der var stort frafald i begge studier.

Samlet konklusion
På baggrund af det generelt store frafald i studierne og den insignifikante effekt af tranebærjuice, kan tranebærjuice ikke for nuværende anbefales som forebyggelse af UVI. Andre produkter af tranebær (pulver, kapsler, piller) viste sig også at være ineffektive, muligvis på grund af manglende potens af den aktive ingrediens.

1: Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10.