Resume af forskning: Efterlever danske gravide Sundhedsstyrelsens anbefalinger?

I Danmark anbefales det, at kvinder, der påtænker graviditet, begynder med dagligt tilskud af folsyre, og fortsætter til de er 3 måneder henne. Evidensen for dette er, at vitaminet kan nedsætte risikoen for neuralrørsdefekter hos fosteret. Ligeledes anbefales rygeophør og total afholdenhed fra alkohol allerede fra tidspunktet, hvor man forsøger at blive gravid for derved at nedsætte risikoen for en række andre komplikationer såsom placenta løsning, for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Ingen tidligere studier har belyst graden af efterlevelse af anbefalingerne i en dansk kontekst. Så med det formål iværksatte Backhausen et al. et tværsnitsstudie til belysning af dette og sammenhængen mellem i hvor høj grad graviditeten var planlagt og efterlevelse af anbefalingerne.

Studiet blev til i et samarbejde mellem Rigshospitalet og University College Nordjylland. I perioden december 2011 til januar 2012 blev alle gravide >18 år, som bookede tid til førstekonsultation ved Ålborg jordemodercenter, inviteret til at deltage i studiet ved at udfylde et spørgeskema (n=349). Efter eksklusion af kvinder, der aborterede eller flyttede, lå svarprocenten på 80 (n=258). Spørgeskemaet bestod af 52 spørgsmål, der omfattede både sociodemografiske karakteristika, livsstil og grad af graviditetsplanlægning. Sidstnævnte undersøgte man med London Measure of Unplanned Pregnancy (LMUP) samt Swedish Pregnancy Planning Scale (SPPS). Hvor spørgsmålene i LMUP berører flere forskellige temaer herunder desire for motherhood og use of contraception, består SPPS at et enkeltspørgsmål med fem svarmuligheder: I hvor høj grad er din nuværende graviditet planlagt?

Resultaterne viste, at graviditeterne i høj grad var planlagt. 77 % af kvinderne (n=199) svarede "ja" til fairly eller very well planned. I alt tog 44 % af kvinderne folsyre en måned før graviditeten,og disse kvinder havde en højere grad af graviditetsplanlægning (højere median LMUP score) (P 0,001). Men 43 % af dem med høj grad af planlægning og hele 98 % af dem med lav grad af planlægning tog ikke folsyre, før de blev gravide.Under graviditeten steg efterlevelsen af anbefalingen til 94 %.

Med hensyn til alkoholindtag før undfangelse var 46 % afholdende. 47 % angav at have drukket 0,5-6 genstande om ugen, mens 4 % indtog ≥7 genstande om ugen. Alkoholindtag før graviditeten var lavere hos kvinder med høj LMUP score (P 0,038). Under graviditeten angav 96 % at være afholdende. I forhold til rygning før graviditeten var 21 % rygere. Ved spørgeskemaets udfyldelse var andelen, der røg, faldet til 8 %. Hos gruppen, som ophørte med rygning i graviditeten, havde to ud af tre en høj LMUP score sammenlignet med en ud af to af dem, som fortsat røg (P 0,005).

Forfatterne konkluderer, at danske kvinder iden prækonceptionelle periode i lavere grad end under deres graviditet følger Sundhedsstyrelsensanbefalinger om sund levevis. Graden af graviditetsplanlægning er en faktor af betydning for efterlevelsen, men selvom en stor andel af graviditeter i Danmark er planlagte, afspejler dette sig ikke altid i kvindernes livsstil.

Backhausen MG, Ekstrand M, Tydén T et al. Pregnancy planning and lifestyle prior to conception andduring early pregnancy among Danish women. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2014; DOI:10.3109/13625187.2013.851183

"This study shows that many women with a planned pregnancy could improve their lifestyle in the preconception period"