Resume af forskning: Akupressur eller ingefær til lindring af kvalme og opkastning i førstetrimester

Op mod 85 % af alle gravide oplever kvalme og opkastning og dermed gener, der kan have en meget negativ indflydelse på den ny-gravide kvindes livskvalitet, skriver forfatterne til pågældende studie. Der findes en række ikke-medicinske metoder til at afhjælpe generne. En af disse er ingefærplanten, hvis jordstængler længe har været anvendt både friske, tørret eller pulveriseret. En anden metode er akupressur, nærmere betegnet punktet pericardium 6 (PC6 også kaldet Neiguan), som sidder på håndleddet. Evidensen for virkningen af ingefær såvel som akupressur er begrænset.

Derfor var formålet med dette studie (RCT) af Saberiet al. at vurdere og sammenligne effekten af ingefær og akupressur i behandlingen af kvalme og opkastning. Studiet blev gennemført i perioden 10. november 2008 til 20. september 2009 ved svangreklinikken på Naghvi hospitali Kashan, Iran. 159 gravide kvinder med symptomer på mild til moderat kvalme og/eller opkastning blev inkluderet til at deltage i et 7-dages randomiseret kliniskforsøg. Inklusionskriterier var GA<16 uger, singletongraviditet, ingen kroniske sygdomme og ingen anvendelseaf andre metoder til behandling af symptomer de sidste tre uger. Ved inklusion var grupperne sammenlignelige mht. demografisk karakteristika.

Kvinderne blev tilfældigt inddelt i tre grupper: akupressur (n=48), ingefær (50), eller kontrol (45). Alle grupper modtog ingen intervention de første tre dage, men derefter blev de to interventionsgrupper behandlet med hhv. akupressur eller ingefær i fire dage. Kvinderne i akupressur gruppen fik et akupressur-armbånd udleveret (sea band) og fik instruktion i at placere dem (blev kun fjernet ved badning). De i ingefær-gruppen modtog 12 ingefær kapsler à 250 mg (mærket Zintoma) og blev instrueret i at tage 3 kapsler dagligt fra og med fjerde dagen. I kontrolgruppen var der ingen intervention. Kvinderne registrerede selv deres symptomer hver 12. time ugen igennem ved hjælp af Rhodos Index of Nausea, Vomitting and Retching. Denne skala består af otte spørgsmål, hvor der skal angives en score fra 0 (ingen symptomer) til 4 (svære symptomer).

Data blev analyseret med ANOVA (en samling af statistiske modeller til at analysere variation/ forskelle mellemgrupper). Den gennemsnitlige forskel i Rhodes indeksscore blev beregnet som forskellen mellem tilstanden før interventionen (tre dage før) og tilstanden efter interventionen (fire dage efter). Herefter sammenlignede forfatterne den gennemsnitlige forskel på Rhodosscore grupperne imellem.

Resultaterne viste, at der efter interventionen var signifikant forskel i den gennemsnitlige Rhodes score påde tre grupper (p < 0,001). Den samlede reduktion i Rhodes score var hhv. 49%, 29% og -0,06% i ingefær-,akupressur- og kontrolgruppen. Disse resultater tilkendegav altså at begge interventioner havde en effekt, men at ingefær var mere effektivt end akupressur (og ingen behandling). Saberi et al. konkluderer derfor, at ingefær med fordel kan bruges til lindring af mild til moderat kvalme og opkastning hos gravide kvinder før gestationsuge 16.

Saberi F., Sadat Z., Abedzadeh-Kalahroudi M., et al. Acupressureand Ginger to Relieve Nausea and Vomiting in Pregnancy:a Randomized Study. Iran Red Crescent Med J. 2013;DOI:10.5812/ircmj.12984

"Acupressure works on the precardium 6 (P6 or Neiguan) as acupressure point on the wrist. This point is found by measuring, with the mother´s own finger, three fingers width up from the inner wrist crease where the hand joins the arm, approximately where the buckle of watchstrap might rest."