Rejs og lær

Jordemoderuddannelsen støtter de studerende, der vil tilbringe en del af uddannelsen i udlandet.

Hvis en studerende på jordemoderuddannelsen på professionshøjskolen Metropol gerne vil til udlandet i en del af studiet, så er det ikke uddannelsen, der lægger hindringer i vejen. Tværtimod.

– Vi støtter internationalisering og vi bakker op, når en studerende ønsker at komme til udlandet, fortæller Anne-Lisbeth Nyvang, der er uddannelsesleder og international koordinator på jordemoderuddannelsen i København, der selv modtager studerende fra andre lande.

I det seneste år har mere end 30 studerende tilbragt en del af uddannelsen i et andet land end Danmark og interessen for at komme ud og få indsigt i andre måder at være jordemoder på, er stigende. Men det praktiske og formelle arbejde er tilsvarende stort både for uddannelsen og for den enkelte studerende.

– Vi har bilaterale aftaler med en række uddannelsessteder i Norden, i Europa og i Australien. Det er nemmest at vælge et sted, hvor vi har en aftale i forvejen, men de studerende kan også være det, vi kalder free movers, hvor de selv indgår aftale med et uddannelsessted om et givent forløb. Et sådant forløb skal dog ligeledes godkendes af uddannelsen i Danmark for at sikre kvalitet og efterfølgende meritoverførsel. Langt de fleste foretrækker at tilbringe en klinisk periode i udlandet, men Anne-Lisbeth Nyvang kan også se fordele i at tilbringe en tid med teoretisk undervisning bort fra klasselokalerne i København.

– De studerende foretrækker at tage af sted i klinikken, nok fordi anderledesheden er mere synlig der, men jeg kunne godt se udfordringer i også at tilbringe noget tid i udlandet i en teoretisk periode, siger Anne-Lisbeth Nyvang.

Alt det praktiske
Metropols internationale afdeling kan vejlede med hensyn til en række praktiske og økonomiske forhold knyttet til et uddannelsesophold i udlandet.

Med hensyn til økonomi findes en række muligheder for støtte. Som udgangspunkt medbringer alle studerende deres SU under et studie- eller praktikophold i udlandet. Derudover er der gode muligheder for at få et stipendium fra NORDPLUS- eller ERASMUSprogrammerne, hvis de studerende anvender uddannelsens aftaler inden for Norden og EU.

Endelig er det muligt for studerende at anvende den såkaldte ’udlandsstipendieordning’, der giver dem mulighed for at medbringe deres danske uddannelsestaxameter til at betale for et studie- eller praktikophold på en institution, hvor der er krav om brugerbetaling. Sidstnævnte mulighed anvendes især i relation til uddannelsesophold på oversøiske destinationer.

Forsikring er et andet forhold, som påkalder sig opmærksomhed. Med hensyn til professionelt ansvar er jordmoderuddannelsen ansvarlig for at sikre, at studenterne er dækket af værtsinstitutionen i forbindelse med praktikforløb. Desuden tilbyder Jordemoderforeningen en ekstra gratis ansvarsforsikring for de studerende, der er medlemmer af foreningen.

Med hensyn til arbejdsskadeforsikring tilrådes de studerende indtrængende at tegne en heltidsulykkesforsikring, der tillige dækker praktikophold.