Registrering af behandlingssteder

Behandlingsstedsregisteret omfatter både offentlige og private behandlingssteder.

Som led i det risikobaserede tilsyn skal alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i behandlingsstedsregistret under Styrelsen for Patientsikkerhed. Et behandlingssted er et sted, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling. Behandlingsstedregisteret giver Styrelsen for Patientsikkerhed overblik over, hvor der skal føres tilsyn.

Alle behandlingssteder skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed, der dækker udgifter forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, som behandlingsstedet er indplaceret under samt behandlingsstedets årlige omsætning. Der findes dog undtagelser, for eksempel skal behandlingssteder med en omsætning under 25.000 kr. årligt ikke registreres, men skal underrette styrelsen om sin eksistens.

Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter behandlingssteder – herunder jordemoderklinikker – som man bliver opmærksom på, men som ikke er at finde i registeret. Man har dog fortsat pligt til selv at lade sig registrere.


Læs også:
Tilsyn med plads til læring, Tidsskrift for Jordemødre nr. 1 2019

Politisk pres om mere tilsyn, Tidsskrift for Jordemødre nr. 1 2019